Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim ile Sınav Uygulamaları Konulu Yazı-15.04.202 (1 Görüntüleyen)

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim ile Sınav Uygulamaları Konulu Yazı-15.04.202
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü​


Sayı : E-83203306-10.03-24276008 15.04.2021
Konu : Yüz Yüze ve Uzaklan Eğilim ile Sınav Uygulamaları​

DAĞITIM YERLERİNE​

İlgi : a) Millî Eğilim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.
b) 18.12.2020 tarihli ve 83203306- 10.03-E. 18219678 sayılı yazımız.
0 23.03.2021 tarihli ve E-83203306-10.03-22912488 sayılı yazımız.


Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kumlunun tavsiyeleri ve 13/04/2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır.
Bu kapsamda, ilgi (a) Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesinde yer alan "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükmü gereğince resmî ve özel ortaöğretim kurumlannda yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim ve sınav uygulamalarına ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Buna göre, resmî ve özel ortaöğretim kurumlannda;
1-12. sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilecektir.
12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecektir.
Hazırlık. 9.. 10. ve 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları I Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanından kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve ilgi (c) yazımızda belirtildiği gibi 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren "Ölçme ve Değerlendimıe Uygulamalan" konulu ilgi (b) yazımızda belinden açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacaktır.
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde; 12. sınıflar hariç, meslek, alan dersleri dâhil tüm sınıf düzeylerinde uzaktan eğitime geçilecektir.
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezlerinde; işletmelerde beceri eğilimi ve staj çalışmaları işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ile işletme tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması koşulu ile devam edecektir.
12. sınıfta yer alan işletmelerde mesleki eğitim dersi ve staj çalışmalarını okulda yapan Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı öğrencileriyle ilgili olarak; alan zümre öğretmenler kurulu karan ile belirlenen uygulama kazanından yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecektir.​
9- özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim meslek liseleri, rtzcl eğilim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarının 12. sınıflan ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim programı uygulanun özel eğitim sınıflarının 12. sınıflarında yüz yüze diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitime devam edilecektir. Bu kapsamda 12. sınıf seviyesinde evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler ivin de veli talebi doğrultusunda yüz yüzc/uzaktan eğitim sürdürülecektir. Bunun dışında kalan diğer özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında kayıtlı olup evde/hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğilim yapılacaktır. Kaynaştırma/bülünleştirme yoluyla öğrenim gören 12. sınıf Öğrencileri için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle, diğer sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.
Konu ile ilgili olarak okul yönetimleri, öğrenci ve velilerimizin zamanında bilgilendirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve alınan kararların yeniden değerlendirme yapılıncaya kadar 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanması, eğitim ve öğretim faaliyetlerine de 02 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edilmesi hususunda.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.​

9- özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim meslek liseleri, rtzcl eğilim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarının 12. sınıflan ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim programı uygulanun özel eğitim sınıflarının 12. sınıflarında yüz yüze diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitime devam edilecektir. Bu kapsamda 12. sınıf seviyesinde evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler ivin de veli talebi doğrultusunda yüz yüzc/uzaktan eğitim sürdürülecektir. Bunun dışında kalan diğer özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında kayıtlı olup evde/hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğilim yapılacaktır. Kaynaştırma/bülünleştirme yoluyla öğrenim gören 12. sınıf Öğrencileri için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle, diğer sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.

Konu ile ilgili olarak okul yönetimleri, öğrenci ve velilerimizin zamanında bilgilendirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve alınan kararların yeniden değerlendirme yapılıncaya kadar 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanması, eğitim ve öğretim faaliyetlerine de 02 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edilmesi hususunda.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK​

Bakan​
 

Ekli dosyalar

  • photo_2021-04-15_20-31-28.jpg
    photo_2021-04-15_20-31-28.jpg
    105.7 KB · Görüntüleme: 361
  • photo_2021-04-15_20-31-29.jpg
    photo_2021-04-15_20-31-29.jpg
    53.9 KB · Görüntüleme: 203
Moderatör tarafında düzenlendi:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt