Konu Anlatımı Tarih Biliminin Yöntemleri

Tarih Biliminin Yöntemleri

Her bilimde olduğu gibi tarih biliminde de araştırma yaparken belirli yöntemler uygulanır.

Kaynak Tarama (Belge Bulma): Tarihî bir olayla ilgili bilgi veren her türlü malzemeyi toplama aşamasıdır.

Tasnif (Sınıflandırma) (zamana, mekâna ve konuya göre): Tarihî bilgi ve verileri zamanına, mekânına ve konusuna göre sınıflandırmaktır.

Tahlil (Çözümleme): Bu aşamada elde edilen bilgilerin içeriğine bakılır. "Bilgiler kaynak değeri taşıyor mu ve güvenilir midir?” sorularına cevap aranır.

Tenkit (Eleştirme): Bu aşamada yazılı kaynakların doğruluk derecesi, güvenilirliği, yazıldığı tarih, aynı konuyu anlatan diğer eserlerle arasında uyum olup olmadığına bakılır.

Terkip (Sentezleme - Birleştirme): Bilgi ve verilerin sınıflandırılması, tahlili ve tenkidi yapıldıktan sonra bir araya getirildiği aşamadır.
 
Tarih Biliminin Yöntemi

• Tarih biliminin de diğer bilimler gibi yöntemleri vardır.

• Ancak tarihî olayların aydınlatılmasında en önemli unsur belgelerdir.

• Zamanı geriye döndürmek mümkün değildir. Bu nedenle doğa bilimlerindeki deney ve gözlem, tarih bilimi için uygulanamaz.

• Doğa bilimlerinin kesin kanunları olmasına rağmen tarihin yoktur.

• Sosyal bir bilim olan tarih, bilimsel bilgiyi ortaya çıkarmak için kaynaklardan yararlanır. Çünkü kaynak olmadan tarihî gerçekleri ortaya çıkarmak ve onları yazmak mümkün değildir.
 
Tarih biliminin yöntemi nedir?

- Yöntem, herhangi bir olayın ortaya çıkmasında izlenilmesi gereken yol anlamındadır.

- Tabii bilimlerde deney ve gözlem yapılırken, tarih biliminde bunları uygulamak mümkün değildir.

- Tarih, belgelere dayalı olarak olayları tarafsız inceler, yerini, zamanını, sonuçlarını, olayın kahramanlarını tespit eder.

- Tarih belgelerin yorumlanması ile anlam kazanmaktadır. Tarih araştırmalarında kullanılan yöntemler vardır.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt