abdülkerim nadir paşa

  1. Tarih Öğretmeni

    Abdülkerim Nadir Paşa

    Abdülkerim Nadir Paşa (1807-1883) Son devir Osmanlı kumandanlarından. Zağra'da doğdu. Genç yaşta İstanbul'a gelerek yeni kurulan Asâkir-i Man-sûre-i Muhammediyye'ye girdi ve buradan mülâzım oldu. Harbiye Mektebi'nin kuruluşundan sonra subay olarak mektep taburuna tayin edildi...
Geri
Üst Alt