Tarihi Şahsiyetler

Tarihi Şahsiyetler
Hippokrates İstanköy’de M.Ö.460 yılında doğmuş ve Larissa, Tesalya’da M.Ö.377 yılında ölmüştür. Bir hekimin oğlu olan Hippokrates babası tarafından yetiştirilip, Taşoz, Abdera, Larissa ve Kyzikos'ta hekimlik yaptı. Anadolu'nun kuzey illerini gezdikten sonra, İstanköy adasına dönerek hekimliği...
Cevaplar
0
Görüntüleme
37
Epikuros Atina'da M.Ö.341 yılında doğmuş M.Ö.270 yılında ölmüştür. Çocukluğu, babasının devlet görevlisi olduğu Sisam'da (Samos) geçen Epikuros (Epikürde denir), Demokritos'un öğretisine hayran kalıp, ondan esinlenerek kendi öğretisini kurdu. M.Ö.310-306 arasında Midilli ve Lampsakos'ta...
Cevaplar
0
Görüntüleme
34
Kynik Diogenes Sinop'ta M.Ö. 404 yılında doğmuştur. Yaşamı konusunda pek bilgi bulunmayan Kynik Diogenes (Diyojen de denir), efsanelerle şişirilmiş geleneğe göre, doğaya uygun yaşayarak her çeşit toplumsal uzlaşmayı bir yana iten kinik düşünürlerin en iyi örneği sayılır. Söylentiye göre, bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
38
Arrhianos İzmit'te M.S. 95 yılında doğmuş M.S.173 yılında ölmüştür. Traianus döneminde Epiktetos'tan ders alan Arrhianos öğretmeni ölünce, onun için Diatribai (Görüşmeler) ve Enheridion 'u (Elkitabı) kaleme aldı. Orduya girerek Tuna bölgesi, Galya ve Numidia'ya gidip, M.S.130'da Hadrianus...
Cevaplar
0
Görüntüleme
39
Epiktetos Hierapolis'te M.S. 50 yılında doğmuş Nikopolis'te M.S.130 yılında ölmüştür. Köle olarak Roma'ya götürülen Epiktetos, Neron'un azatlı kölesi Epaphroditus tarafından satın alındı. Efsaneye göre, efendisi bacağını işkence aletinde bükerken "kırılacak" demekle yetinip, bacağı kırılınca da...
Cevaplar
0
Görüntüleme
35
Karneades Kyrene .Ö.215 yılında doğmuş Atina'da M.Ö.129 yılında ölmüştür. Yeni akademiciliğin kurucusu ve başlıca temsilcisi olan Karneades, M.Ö.156'da, Atina ile Sikyon arasındaki bir anlaşmazlığı şikayet etmek için iki başka filozofla birlikte Roma'ya elçi gönderildi. Halk önünde verdiği iki...
Cevaplar
0
Görüntüleme
44
Kronos Diodoros Megara okulunun önde gelen diyalektik ustaları arasında yeralan Kronos Diodoros, hareketin olanaksızlığını kanıtladı ve ancak zorunlu olarak ortaya çıkanın olanaklılığını öne sürdü. Filozof Eubulides'in "örtülü" ve "boynuzlu" adlı safsataları yanlışlıkla ona maledilmiştir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
42
Demetrios Phaleron'da M.Ö.350yılında doğmuş Yukarı Mısır'da M.Ö.283 yılında ölmüştür. Theophrastos'tan ders alıp, M.Ö.324'te siyasete atılan Phaleronlu Demetrios, Lamia savaşını izleyen görüşmelere katıldıktan sonra, Antipatros ölünce sürgün edildi. M.Ö.317'de Atina'ya dönüp, Kassandros'un...
Cevaplar
0
Görüntüleme
36
Eudoksos Knidos'ta M.Ö.406 yılında doğmuş ve M.Ö.355 yılında ölmüştür. Bir süre Atina'da Eflatun'un derslerini izleyen Knidoslu Eudoksos, 16 ay Mısır'da kalarak, rahiplerin gizli bilimlerini öğrendi. Kyzikos'a giderek kısa sürede ün salan bir okul kurdu; sonra tekrar Knidos'a döndü. M.Ö.367'ye...
Cevaplar
0
Görüntüleme
37
Demokritos Abdera M.Ö.460yılında doğmuş ve M.Ö.370 yılında ölmüştür. Mısır'da beş yıl kalıp, Asya'yı baştan sona dolaşan Demokritos, bu yolculuklarda bilginlerle, özellikle matematikçilerle konuşup, doğayı gözledi. Atina'ya döndükten sonra fizik, matematik, müzik ve ahlak kitapları yazıp...
Cevaplar
0
Görüntüleme
38
Empedoldes Agrigento'da M.Ö.490 yılında doğmuş ve Peloponnesos'ta ölmüştür. Ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. Pythagorasçı filozoflardan ders alan Empedoldes, daha eski filozoflardan da esinlenerek, onların düşüncelerini uyarladı. Arıtma törenleri yapıyor; garip kılıklar içinde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
39
Aristippos Kyrene M.Ö.435 yılında doğmuş ve M.Ö.366'da ölmüştür. Sokrates'ten ders alan Kyreneli Aristippos, sofistler gibi parayla ders vererek. Yunan dünyasını dolaştı.Kyrene okulunu kurup, Libya'yla ilgili tarih yapıtları ve felsefe söyleşileri yazdı. Zevki yaşamın başlıca nesnesi sayarak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
42
Antisthenes Atina’da M.Ö.444yılında doğmuş M.Ö.365’te ölmüştür. Annesi bir köle olan Antisthenes, başlıca sofistlerden ders alıp, Tanagra Savaşı'nda çarpıştı. Sokrates'in en sadık öğrencileri arasında yer aldı ve Sokrates'in ölümünden sonra kendi okulunu (kinikler okulu) kurdu. Her şeyden önce...
Cevaplar
0
Görüntüleme
42
Eukleides (Öklid) Megara'da M.Ö.450 yılında doğmuş M.Ö.380'de ölmüştür. Sokrates'in kendini öldürmesinden sonra, Atina'dan ayrılan öğrencilerini kabul eden Sokratesçi Eukleides, Megara okulunu kurdu. Eleacılık ile Sokrates'in düşüncelerini bağdaştırmaya çalıştı. Felsefesi soyut sofistiğe...
Cevaplar
0
Görüntüleme
33
Aristotales Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük filozoflarından biri olan Yunan filozofu Aristo, Makedonya'nın Etagira şehrinde, M.Ö.383 yılında doğmuştur. Çok küçük yaşta babasız kalmış, söylendiğine göre söz dinlemez, yaramaz bir çocuk olarak büyümüştür. Ama on yedi yaşında Eflatun'un...
Cevaplar
0
Görüntüleme
40
Eflatun (Platon) Eflatun'un batı dünyasında kullanılan adı "Platon" Yunanca "geniş" anlamına gelen 'bir sözcüktür. Asıl adı Aristokles olan Platon ya da Eflatun Atina'da doğmuştur. Söylendiğine göre de tam seksen yıl sonra doğum gününde ölmüştür. Atina'nın en önemli ailelerden birinin çocuğu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
35
Sokrates Yunanlı filozof ve öğretmen Sokrates bir kitap bırakmış değildir, ama dünyanın en büyük düşünürlerinden biri olarak anılır. Onun düşünceleri bizlere Eflatun'un yazılarıyla ulaşmıştır. M.Ö.469 yılında, Atina'da doğan Sokrates önceleri babası gibi heykel yontmuştur. Sokrates gösterişiz...
Cevaplar
0
Görüntüleme
43
Apollonialı Diogenes Girit Apollonia'da M.Ö.460 yılında doğmuş ve M.Ö.390 yılında ölmüştür. Anaksimenes’ten ders alan Apollonialı Diogenes, Anaksagoras'tan etkilenerek İonia felsefe okulu öğretisine değişiklikler getirdi. "Hava"yı herşeyi oluşturan temel öğe saydı ve Anaksagoras'ın nous'unun...
Cevaplar
0
Görüntüleme
52
Anaksagoras İoania'da M.Ö.500 yılına doğru doğmuş Lampsakos'da M.Ö.428 ölmüştür. Anaksimenes'ten Miletos felsefesini öğrenen Anaksagoras, Atina'ya yerleşerek bir felsefe okulu açtı. Öğrencileri arasında Perikles, Euripides ve belki de Sokrates vardı. Aklın her şeyin ilkesi olduğunu, dünyanın...
Cevaplar
0
Görüntüleme
31
Anaksimenes Miletos'ta M.Ö.585 yılında doğmuş ve M.Ö.528 yılında ölmüştür. Anaksimandros'tan sonra İonia okulunun başına geçen Anaksimenes, temel varlığın hava (Yunanca"aer") olduğunu, her şeyin havadan geldiğini ve havaya döndüğünü savundu. Tanrılar dahil dünyadaki herşeyin yoğunlaşmış ya da...
Cevaplar
0
Görüntüleme
35

En iyi kaynaklar

Üst