atatürk kronolojisi

  1. Tarih Öğretmeni

    Atatürk Kronolojisi

    ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881 Mustafa Kemal' in doğumu. 1886 Mustafa Kemal' in ilk öğretimine başlaması. 1888 Babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü. 1893 Selanik Askeri Rüştiyesi' ne girdi ve Mustafa adını aldı. 1895 Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdi. Manastır Askeri İdadisi' ne girdi...
Geri
Üst Alt