devletler

  1. Talebe

    Konu Anlatımı Westphalia Barışı’ndan Modern Devletler Hukukuna

    WESTPHALİA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA OTUZ YIL SAVAŞLARI (1618-1648) • Avrupadaki mezhep savaşlarıdır • Temeli Reform hareketlerine dayanır • Kutsal Roma Germen İmparatorluğunun merkezi gücünü korumak için Protestanlığı yok etmek istemesi ve Reform hareketleri sonucunda imzalanan...
  2. Tarih Öğretmeni

    Video Devletler nasıl doğdu

    Devletler nasıl doğdu ?
Geri
Üst Alt