Konu Anlatımı Westphalia Barışı’ndan Modern Devletler Hukukuna

WESTPHALİA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA


OTUZ YIL SAVAŞLARI (1618-1648)
• Avrupadaki mezhep savaşlarıdır
• Temeli Reform hareketlerine dayanır
• Kutsal Roma Germen İmparatorluğunun merkezi gücünü korumak için Protestanlığı yok etmek istemesi ve Reform hareketleri sonucunda imzalanan 1555 Ogsburg antlaşmasının şartlarının iki taraf tarafından da çiğnenmesi savaşların temel nedenleridir.
• Savaş Katolik Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile Protestan Alman preslikleri arasında başlamıştır
• Fransa Katolik olmasına rağmen Habsburg Hanedanının avrupadaki gücünü kırmak için Protestanların tarafında savaşmıştır
• Savaşı Protestanlar kazanmıştır
• Fransa XIX. Yüzyıla kadar Avrupanın yeni büyük gücüne dönüşmüştür
• Kutsal Roma Germen İmparatorluğu dağılma sürecine girmiştir
• Almanya yüzlerce küçük prensliğe bölündü ve yerel hanedanlar öne çıkmaya başladı
• Almanya 1871’e kadar siyasi birliğini sağlayamadı
• Prusya İmparatorluğunun temeli atıldı
• Hollanda ispanya’dan ayrılarak bağımsız oldu, İsviçre’nin bağımsızlığı tanındı
• İspanya güç kaybetti
• Papalık darbe yedi
• İngiltere savaşlara katılmadığı için gücünü korudu
• 1648 Westpalia Antlaşması ile Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğü verilmiştir
• Avrupa’da Modern Hukuk sisteminin temeli kabul edilir
• Avrupa’da seküler ( dünyevi-laik) devlet düzenleri kurulmaya başlandı.
• Din özgülüğü devletlerin milli kiliselerini kurmasına ve milli devlet anlayışının güçlenmesine neden oldu
• Westphalia, Napolyon sonrasında Avrupa’nın yapısının belirlendiği 1815 Viyana Antlaşması’na
kadar Avrupa kamu hukukunun temeli oldu
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt