divanı

 1. Tarih Öğretmeni

  Çarşamba Dîvânı

  Çarşamba Dîvânı Osmanlı Devleti'nde her çarşamba günü İstanbul’un meselelerini görüşmek üzere sadrazamın başkanlığında toplanan dîvân. Çarşamba Dîvânı’na İstanbul ve bilâd-ı selâse (üç belde: Eyüp, Galata, Üsküdar) kadıları katılırdı. Dîvân-ı Hümâyûn çavuşları ve tezkireciler de Dîvân’da...
 2. Tarih Öğretmeni

  Cuma Divanı (Dîvânı)

  Cuma Divanı (Dîvânı) Osmanlı Devleti'nde, cuma günleri, sadrazamın başkanlığında kurulan dîvân. “Huzur Mürâfaası” da denir. Fatih Kanunnamesi’ne göre, şer’î ve örfî davalara, padişahın mutlak vekili olan sadrazamın huzurunda bakılır ve bu tür davalar, bu dîvânda karara bağlanırdı. Cuma...
 3. Tarih Öğretmeni

  İkindi Dîvânı

  İkindi Dîvânı Osmanlı Devleti'nde Dîvân-ı Hümâyûn'un mutad toplantılarının dışında veziriâzamın başkanlığında kurulan dîvân. İkindi namazından sonra toplandığı için bu tabirle anılır. Bâbıâlî’de, Dîvân-ı Hümâyûn, belli günlerde toplanırdı. Sadrazamlar, burada bitirilemeyen veya padişaha arza...
Geri
Üst Alt