gazi

 1. Talebe

  Video Orhan Gazi Savaşları [1326-1360] (TEK PARÇA) | Osmanlı Devleti

  Orhan Gazi Savaşları [1326-1360] (TEK PARÇA) | Osmanlı Devleti
 2. Talebe

  Video Osman Gazi Savaşları [1281-1326] (TEK PARÇA) | Osmanlı Devleti

  Osman Gazi Savaşları [1281-1326] (TEK PARÇA) | Osmanlı Devleti
 3. Tarih Öğretmeni

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk

  Atatürk Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı. 1881 senesinde Selanik’te bugün müze haline getirilen evde dünyaya geldi. Atatürk Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanımdır. İlköğrenimine Selanik’te Fatma Hanım Mahalle Mektebinde, sonra da 6 yaşında Şemsi Efendi İlkokulunda...
 4. Tarih Öğretmeni

  Fahreddin Paşa (Gâzi, Türkkan)

  Fahreddin Paşa (Gâzi, Türkkan) Medîne müdâfii. 1868’de Rusçuk’ta doğdu. Babası Mehmed Nâhid Bey, annesi Fatma Âdile Hanımdır. Âilece 93 Harbinden sonra Rusçuk’tan ayrıldılar. Fahreddîn Paşa 1888’de Harbiye Mektebini, 1891’de Erkân-ı Harbiyeyi bitirdi. Erzincan’daki 4. Orduda vazîfe yaptı. 31...
 5. Tarih Öğretmeni

  Gazi Hüsrev Bey

  Gazi Hüsrev Bey Sultan İkinci Bayezid’in torunu ve Bosna sancakbeyi. Sarayda iyi bir eğitim gördü. Dayısı Şehzâde Mehmed, Kefe sancakbeyi olunca, Hüsrev’i de berâberinde götürdü. Şehzâde Mehmed’in elçisi sıfatıyla Moskova’ya gitti. 1521’de Bosna sancakbeyi oldu. Kânûnî Sultan Süleymân’ın...
 6. Tarih Öğretmeni

  Gazi Osman Paşa

  Gazi Osman Paşa Doksanüç Harbi diye meşhur olan, Osmanlı-Rus Savaşında (1877-1878) Plevne cephesinin ünlü kumandanı. 1832’de Tokat’ta doğdu. Beşiktaş’taki Askerî Rüşdiyede ve Kuleli Askerî İdâdîsinde (lisesinde) okudu. Harbiye’yi yirmi yaşında ikincilikle bitirdi. Harp Akademisine girdi...
 7. Tarih Öğretmeni

  Hüseyin Paşa (Gazi, Deli)

  Hüseyin Paşa (Gazi, Deli) Osmanlı sadrâzamlarından. Bursa Yenişehir’de doğan Hüseyin Paşa, Enderun’da, saray baltacıları arasında eğitim gördü. Küçük ve büyük mîrâhûrluk vazifesinde bulunduktan sonra, 1632 yılında Kaptan-ı deryalığa getirildi. Bir müddet sonra açılan Revan Seferine Kaptan-ı...
 8. Tarih Öğretmeni

  Hükümdar Gazi Giray Han II

  Gazi Giray Han II Kırım hanlarından. Devlet Giray’ın oğludur. Mehmed Giray’ın hanlığı zamânında Özdemiroğlu Osman Paşa kuvvetleri safında İran seferine katıldı ve büyük yararlıklar gösterdi. Bu seferde İranlılara esir düştü ise de bir yolunu bularak kaçmaya muvaffak oldu. İstanbul’a geldiği...
 9. Tarih Öğretmeni

  Hükümdar Gazi Giray Han I

  Gazi Giray Han I Kırım hanı. 1503 yılında Kırım’da doğdu. Kırım hanlarından Birinci Mehmed Giray’ın oğludur. Mehmed Giray 1523’te Astragan’ı fethederek Nogayları itâat altına aldı ise de bir gece baskını ile şehid edildi. Yerine geçen Birinci Gâzi Giray hanlığa getirildi (1523). Ancak...
 10. Tarih Öğretmeni

  Hükümdar Ertuğrul Gazi

  Ertuğrul Gazi Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gâzinin babası. Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyundan Süleyman Şahın oğludur. Cengiz’in İslâm memleketini talan ettiği sırada babası, Selçuklu topraklarında yaşamak üzere kabîlesiyle berâber ülkesini terk etmiş, Amu Deryâ’yı geçip...
Geri
Üst Alt