i̇zzet ali paşa (kaymakam)

  1. Tarih Öğretmeni

    İzzet Ali Paşa (Kaymakam)

    İzzet Ali Paşa (Kaymakam) Sultan Üçüncü Ahmed Han devri vezirlerinden. Devrin seçkin şâir ve ediplerindendi. Doğum târihi kesin belli değildir. Vezir Damat Muhammed Paşa’nın oğludur. 1727 yılında Defterdar Mektupçusu, yâni Mâliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü tâyin edildi. Daha sonra babası gibi...
Geri
Üst Alt