keçecizâde fuad paşa (mehmed)

  1. Tarih Öğretmeni

    Keçecizâde Fuad Paşa (Mehmed)

    Keçecizâde Fuad Paşa (Mehmed) Osmanlı sadrazamı (İstanbul 1815- Nice 1869). Şair Keçecizâde İzzet Molla'nın oğlu. Tıbbiye'yi bitirdi (1835). Üç yıl kadar Trablusgarb'da bulundu; dönünce, Babıâli Tercüme Odası'na girdi ve başmütercimliğe kadar yükseldi (1839). Sonra, Londra Sefareti...
Üst Alt