mısır

  1. Mısır Uygarlığı

    MISIR UYGARLIĞI Uygarlık Nil deltası ile Nil nehri çevresinde gelişmiştir. Mısır uygarlığı daha çok Mısır'da yaşayanlarca geliştirilmiştir. Şehir devletlerinin birleşmesiyle ilk merkezi devlet kurulabilmiştir. Bu devlet dünya tarihindeki ilk merkezi devlettir. Devletin başında firavun adı...
  2. Mısır

    MISIR Büyük bîr kesimi Afrika'da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya'da yer alan ülke. I. Fizikî Ve Beşerî Coğrafya II. Tarih III. Kültür Ve Medeniyet Batıdan Libya, güneyden Sudan, kuzeydoğudan İsrail, kuzeyden Akdeniz ve doğudan Kızıldeniz'le çevrili olan Mısır'ın resmî adı Mısır...
  3. Konu Özeti Konu Anlatımı Mısır Medeniyeti

    Mısır Medeniyeti - Nil Nehri etrafında ortaya çıkan Mısır medeniyeti İlk Çağ’daki en büyük medeniyetlerden biridir. - Nil’in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış ve bu tarlaları ayırmak için Mısır’da geometri ilmî gelişmiştir. - Mısırlılar, bu taşkınların zamanını...
Üst Alt