murad

 1. Talebe

  Video Sultan Birinci Murad [1360-1389] (TEK PARÇA) | Osmanlı Devleti

  Sultan Birinci Murad [1360-1389] (TEK PARÇA) | Osmanlı Devleti
 2. Tarih Öğretmeni

  Kuyucu Murad Paşa

  Kuyucu Murad Paşa Ünlü Osmanlı devlet adamlarından. Doğum târihi bilinmemektedir. Rumeli’den devşirme olarak alınıp, Sarayda (Enderun’da) Türk ve İslam terbiyesi ile yetiştirildi. Saray ve hükümet işlerinde vazîfe aldı. Saraydan ilk olarak 1554’te Mısır Vâlisi Mahmud Paşaya kethüdâlık...
 3. Tarih Öğretmeni

  Vezir-i Azam Murad Paşa (Kara)

  Murad Paşa (Kara) On yedinci yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarından. Arnavut asıllıdır. Devşirme olarak yeniçeri ocağına alındı. Saksoncubaşı olarak Sultan Dördüncü Murâd’ın Bağdat Seferine katıldı. Şehrin 1638’de fethinden sonra zağarcıbaşı olarak orada kaldı. Daha sonra İstanbul’a dönerek 1645’te...
 4. Tarih Öğretmeni

  Murad Reis

  Murad Reis Meşhur Osmanlı amirallerinden. Rodos’ta doğan Murâd Reis’in doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Genç yaşında Garp Ocağına dâhil olup, Barbaros’un emrine girdi. Barbaros’la çeşitli sefer ve akınlara katıldı. Gemi kaptanlığındaki sevk ve idâresi, cesâreti, yiğitliği onu...
Geri
Üst Alt