oğuzlar

  1. Konu Özeti Konu Anlatımı Oğuzlar

    Oğuzlar - 630-682 yılları arasında Dokuz-Oğuz Kağanlığı altında toplandılar. - Oğuzlar, X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti’ni kurdular. - X. yüzyılın sonlarına doğru İslamiyet’i kabul eden Oğuzlar, Büyük Selçuklu ve Osmanlı gibi cihanşümul devletler kurmuşlardır.
Üst Alt