osman

 1. Talebe

  Video Osman Gazi Savaşları [1281-1326] (TEK PARÇA) | Osmanlı Devleti

  Osman Gazi Savaşları [1281-1326] (TEK PARÇA) | Osmanlı Devleti
 2. Tarih Öğretmeni

  Gazi Osman Paşa

  Gazi Osman Paşa Doksanüç Harbi diye meşhur olan, Osmanlı-Rus Savaşında (1877-1878) Plevne cephesinin ünlü kumandanı. 1832’de Tokat’ta doğdu. Beşiktaş’taki Askerî Rüşdiyede ve Kuleli Askerî İdâdîsinde (lisesinde) okudu. Harbiye’yi yirmi yaşında ikincilikle bitirdi. Harp Akademisine girdi...
 3. Tarih Öğretmeni

  Vezir-i Azam Özdemiroğlu Osman Paşa

  Özdemiroğlu Osman Paşa On altıncı yüzyıl sadrâzamlarından Meş’aleler Savaşının muzaffer kumandanı. Kafkasya fâtihi... 1527 yılında Mısır’da doğdu. Babası Özdemir Paşa, Memlûklar zamânında Mısır’da yerleşmiş bir Çerkes âilesine mensup olup, Osmanlı Devleti hizmetinde beylerbeyliğe kadar...
 4. Tarih Öğretmeni

  Osman Yüksel Serdenğeçti

  Osman Yüksel Serdenğeçti Asıl adı Osman Zeki Yükseldir. Yayımladığı meşhur Serdengeçti dergisinden ve bu dergide Serdengeçti imzasıyla kaleme aldığı yazılarından dolayı Serdengeçti olarak tanınmıştır. Osman Yüksel, Antalyanın Akseki ilçesinde Hacı İlyas Mahallesi Medrese Caddesinde 26 Temmuz...
 5. Tarih Öğretmeni

  Osman Hamdi Bey

  Osman Hamdi Bey (1842-1910) Tanzimat devrinin önemli devlet adamlarından İbrahim Edhem Paşanın oğludur. Hamdi Bey 1860’ ta hukuk okuması amacıyla gönderildiği Paris’ te daha çok Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat ve arkeoloji ile ilgili derslere katılmıştır..Hamdi Bey 1881-1910 yılları arasında...
 6. Tarih Öğretmeni

  Osman Gazi'nin, Oğlu Orhan Gazi'ye Nasihatı

  OSMAN GAZİ'NİN, OĞLU ORHAN GAZİ'YE NASİHATİ (VASİYETİ) Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan...
 7. Tarih Öğretmeni

  Hâile-i Osmaniye (Genç Osman Hadisesi)

  Hâile-i Osmaniye, yeniçerilerin kazan kaldırarak II. Osman’ın canına kıydıkları acı musibet demektir. Bilindiği gibi, II. Osman, I. Ahmed’in oğlu olup Hatice Mahfirûze Sultân’dan Kasım 1604 yılında dünyaya gelmişti. 14 yaşında yani Şubat 1618’de tahta geçen ve Genç Osman diye de bilinen II...
 8. Tarih Öğretmeni

  Osman Gazi

  Osman Bey Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey, Ertuğrul Gazi ile Hayme Hatun'un oğullarıdır. 1299 ile 1326 yılları arasında hüküm sürmüştür. 1258'de doğmuş, 1326'da vefat etmiştir. Oğuzların Kayı Boyu'ndan, Türkiye Selçukluları'nın Uç Beyi Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey, Söğüt'te...
Geri
Üst Alt