şahin

  1. Tarih Öğretmeni

    Lala Şahin Paşa

    Lala Şahin Paşa Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda, Rumeli’deki fetihlerde büyük hizmeti geçen, kumandan ve devlet adamı. Doğum târihi ve yeri belli değildir. Babasının adı Abdülmuîn’dir. Osmanlı Sultânı Orhan Han ve Birinci Murâd Han zamanlarında kahramanlıkları görülen Lala Şâhin Paşa, Sultan...
Geri
Üst Alt