said

 1. Tarih Öğretmeni

  Vezir-i Azam Mehmed Said Paşa (Yirmisekiz Çelebizade)

  Mehmed Said Paşa (Yirmisekiz Çelebizade) On sekizinci yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarından. Aslen İstanbulludur. Dîvân-ı Hümâyûn Kâtiplerinden Yirmisekiz Mehmed Efendinin oğludur. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra, pek çok görevlerde bulundu. Sadâret Mektûbî Kaleminde vazifeliyken, babasının...
 2. Tarih Öğretmeni

  Vezir-i Azam Said Halim Paşa (Mehmed)

  Said Halim Paşa (Mehmed) Osmanlı sadrâzamlarından, 1863 yılında Kahire’de doğdu. Mısır Vâlisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğullarından vezir Halim Paşanın oğludur. Said Halim Paşa, mükemmel bir eğitim ve öğretim gördü. Doğu ve Batı dillerinden Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca'yı öğrendi...
 3. Tarih Öğretmeni

  Vezir-i Azam Said Paşa (Küçük Mehmed)

  Said Paşa (Küçük Mehmed) Osmanlı sadrâzamlarından. 1838 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Seb’a-zâde Ali Nâmık Efendidir. Zamânın Bahriye Müşîri Eğinli Said Paşadan ayırmak için “Küçük” lakabı takılmıştır. Öğrenimine Erzurum’da başladı ve İstanbul’da devam etti. Meclis-i vâlâ mazbata odasına...
Geri
Üst Alt