teşkilatı

  1. Islahiye Teşkilatı (Fırka-i Islâhiye)

    Islahiye Teşkilatı (Fırka-i Islâhiye) Abdülazîz Han devrinde güney ve güneydoğudaki âsileri yola getirmek için kurulan özel askerî birlik. İskenderun’dan Maraş ve Elbistan’a, Kilis’ten Niğde ve Kayseri’ye, Adana sâhillerinden Sivas’a kadar olan bölgedeki âsileri ıslâh etmek için kuruldu...
  2. Emniyet Teşkilatı

    Emniyet Teşkilatı Devletin iç güvenliğini temin eden teşkilât. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bu yana devlet teşkilâtı ve sosyal müesseseler içerisinde zâbıta kuruluşu da devletin gelişmesine paralel bir yön tâkib etmiş ve diğer ülkelerde rastlanmayan bir olgunluğa erişmiştir. Devletin...
  3. Derbend (Derbent) Teşkilatı

    Derbend (Derbent) Teşkilatı Anadolu ve Rumeli’nin dağlık bölgelerindeki geçit ve yolları korumak ve yolcuların güvenliğini sağlamakla görevli teşkilât. Bu teşkilâtta görevli olanlara derbendci denirdi. Kervanları ve yolları korumak için kurulan İlhanlı Tutkavul sisteminden geliştirilen...
Üst Alt