vezir-i azam

  1. Tarih Öğretmeni

    Talebe vezir-i azam olmuştur

    Talebe vezir-i azam olmuştur. Kendisine ve sitemize hayırlı olsun.
  2. Tarih Öğretmeni

    Sadrazam (Veziriâzam)

    Sadrazam (Veziriâzam) Osmanlı devlet teşkilâtında pâdişâhtan sonra devletin en yüksek rütbeli idârecisi. Sadrâzam, “vezîriâzam” diye de bilinir ve padişahın mutlak vekîli olarak devlet işlerini idare ederdi. Sadrazamlara ayrıca “sadr-ı âlî, vekil-i mutlak, sâhib-i devlet, zât-ı âsafî” gibi...
Geri
Üst Alt