Destanlar - Efsaneler

Destanlar - Efsaneler
Koçyiğit, ünlü ozan Köroğlu, ünlü bir halk hikayesi, daha doğrusu halkın gönül süzgecinden yüzyıllar boyu süzülüp gelen bir halk romanıdır. Köroğlu Anadolu insanının kanında var olan coşku ve kahramanlık tutkusunu şahsında kişileştiren bir kahramandır. Ozan Köroğlu halk şiirindeki koçaklama...
Cevaplar
1
Görüntüleme
93
Öldükten sonra dirilen Osiris'in Efsanesi Osiris Mısır kültünde, en önemli tanrılardan biridir. Tanrıça İsis'in hem kocası, hem kardeşi. Horus'un ise babasıdır. Osiris bu dünyanın kural koyucusudur. Aynı zamanda tarımın ve bereketin simgesidir. Mitolojiye göre insanlar Osiris'i severler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
70
Abgar Efsanesi Miladi 3. yy'dan kalma bir Hıristiyan efsanesi. Buna göre, Edessa (Urfa) kralı V. Abgar Ukkama [9] cüzzam hastalığından kurtulabilmek için, hastaları tedavi etme konusunda ününü duyduğu İsa'ya bir mektup göndererek dinini kabul ettiğini bildirir ve kendisini tedavi etmesini...
Cevaplar
0
Görüntüleme
74
MANAS DESTANI MANAS'IN ÇOCUKLUĞU (I. Bölüm) Çok eski zamanlarda, Kervan devrinde, gün ışığında tulpar eşinirken, ay ışığında kemerini çıkartamadan at üstünde kuş uykusu uyuyan erler zamanında, aç arslana benzeyen suratıyla, düşmana saldıran, bayrağı gökyüzünde dalgalanan, şanı âleme...
Cevaplar
8
Görüntüleme
146
Nibelungen Destanı Ren Nehri ile ilgili destanların en tanınmışı kuşkusuz Nibelungen Destanı’dır. Destan Ren Nehri kıyısında , eski Worms şehri civarında geçer. Destanın en eski şekli elimize on üçüncü yüzyıldan kalma bir el yazması ile ulaşmıştır. Ancak daha önceki dönemlerde söylenen Latince...
Cevaplar
0
Görüntüleme
68
ERGENEKON DESTANI Ergenekon Destanı nedir ve hangi devlete aittir? Ergenekon Destanı kısaca konusu ve özeti Ergenekon Destanı nedir ve hangi devlete aittir? Ergenekon Destanı kısaca konusu ve özeti Destan milletlerin hayatında önemli etkileri olan genel olarak tarihi toplumsal veya doğal...
Cevaplar
1
Görüntüleme
321
Büyük fütuhat yapan, muazzam devletler kuran Türk milletinin en eski devirlerden beri kahramanlık destanları yarattığında şüphe yoktur. Hunlar devrinde bile Türk milletinin bütün boylarında müşterek bir destanın bulunduğu, Alp Ertonga ve Oğuz destanlarının incelemeleri neticesinde anlaşılmıştır...
Cevaplar
2
Görüntüleme
199
EFSANE KAHRAMAN AZİZ AĞA 1852-1887 Erzincan yöresinin ünlü halk kahramanı. Mangal gibi yüreği olan bir kartal. Ülkesini parçalamak isteyenlere karşı savaşan bir silahşör. Yıllarca hep düşmanlarını titreterek yaşamış yiğit bir insan. Aziz Ağa 1852 yılında Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
154
ÇANAKKALE BİR DESTANDIR! Çanakkale Zaferi, yokluk ve yoksulluk döneminin başarısıdır. Maddi ve siyasi açıdan devletin tıkandığı bir dönemde meydana gelmiştir. Maddi imkânların neredeyse tabana vurduğu, düşmanların ise çok güçlü bulunduğu bir savaştır. Bu gerçeğe rağmen Çanakkale Savaşları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
188
ENVER PAŞA EFSANESİ "O gün ölümü aradım. Ama onu bulmak için nereye koşsam, şimşek gibi kaçıyordu. Allah’ın beni başka bir şey için sakladığını bilmiyordum" Ermeni asıllı Kızıl Ordu komutanı Yarkov Arkadiyeviç Melkumov, uzun süredir izini sürdüğü Enver Paşa’nın Pamir Dağı eteklerinde olduğu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
160
FATİH SULTAN MEHMET KİMDİR? II. Mehmed 30 Mart 1432 yılında doğdu. Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı. Tarihî kaynaklarda ismi Muhammed şeklinde geçer. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451’den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. II...
Cevaplar
0
Görüntüleme
630

En iyi kaynaklar

Üst