büyük

 1. Konu Özeti Sınavlara Hazırlık I. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı

  1. İstanbul'daki yönetiminin vatan ve millete karşı görevini yerine getirememesi, 2. Ülkenin işgalini engelleyememiş olması, 3. İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal etmesi. 1. Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlamak, 2. Yurdu düşmandan kurtarmak için milleti bir araya...
 2. Konu Özeti Konu Anlatımı Büyük İskender ve Helenistik Dönem

  BÜYÜK İSKENDER VE HELENİSTİK DÖNEM Makedonya kralı II. Flip'in oğlu olan Büyük İskender Yunanistan'ı işgal ederek Helen birliğini kurmuştur. Ardından Anadolu, Suriye, Mısır ve İran'ı alarak sınırlarını Hindistan'a kadar genişletmiştir. M.Ö. 330-30 yılları arasında gerçekleşen ve Yunan...
 3. Büyük Selçuklu Devleti

  BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157) Batı Türklüğünün en kalabalık ve güçlü kesimi olan Oğuzlar, II. Göktürk Devleti ve Uygur Kağanlığı zamanında daha batıya göç etmek zorunda kalmıştı. IX. ve X. yüzyıllarda gerçekleşen ikinci göçte, Guz adıyla anılan bir kısım Oğuz kitleleri Doğu Avrupa'ya...
 4. Hükümdar Sencer

  Sencer Büyük Selçuklu Sultânı. Melikşah’ın oğludur. Babasının bir seferi sırasında, 1086 yılında Sincar’da doğdu. Küçük yaşından îtibâren ilim öğrenmiş, devlet idâresinde tecrübe kazanmış ve ağabeyi Sultan Berkyaruk’a devlet işlerinde yardımcı olmuştur. Sencer, gerek ağabeyi Berkyaruk’un...
 5. Reşid Paşa (Mustafa Reşit Paşa, Büyük Reşit Paşa)

  Reşid Paşa (Mustafa Reşit Paşa, Büyük Reşit Paşa) Osmanlı sadrâzamlarından. Tanzimat hareketinin mîmârı. Koca, Büyük Reşîd Paşa diye meşhur olmuştur. 1800’de İstanbul’da doğdu. Babası, İkinci Bâyezîd evkafı rûznâmecisi Mustafa Efendidir. İlk okuma yazmayı babasından öğrendi. Sonra medrese...
 6. Türk Destanları

  Büyük fütuhat yapan, muazzam devletler kuran Türk milletinin en eski devirlerden beri kahramanlık destanları yarattığında şüphe yoktur. Hunlar devrinde bile Türk milletinin bütün boylarında müşterek bir destanın bulunduğu, Alp Ertonga ve Oğuz destanlarının incelemeleri neticesinde anlaşılmıştır...
 7. Slayt Büyük Selçuklu İmparatorluğu Sunusu

  Büyük Selçuklu İmparatorluğu Sunusu
Üst Alt