1.Ünite: Türklerde Devlet Teşkilatı Kazanım Ve Açıklamaları (2 Saatlik) (1 Görüntüleyen)

1.Ünite: Türklerde Devlet Teşkilatı Kazanım Ve Açıklamaları (2 Saatlik)
1.ÜNİTE: TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (2 SAATLİK)

1.1. İlk Türk devletlerinde devlet yönetim anlayışını açıklar.


a) "Kızıl Elma" ve "Türk cihan hâkimiyeti" anlayışı Orhun Yazıtları'ndan alıntılarla verilir.

b) İlk Türk devletlerinde hükümdarın özellikleri, görevleri ve kullandığı unvanlar üzerinde durulur.


1.2. İlk Türk devletlerinin teşkilat yapısını kavrar.

a) Hun, Kök Türk, Uygur ve Hazarlar Devletlerinin teşkilat yapısı şematik olarak düzenlenir.

b) Boylar konfederasyonunun ortaya çıkışı ve üstlendikleri toplumsal roller üzerinde durulur.

c) Ordu teşkilatının yapısına ve önemine değinilir. Ordu-millet ilişkisini sağlayan teşkilatlanmaya dikkat çekilir.


1.3. İlk Türk İslam devletlerinde yönetim anlayışını analiz eder.

a) "Kutadgu Bilig" ve "Siyasetname"den alıntılar yapılarak devlet yöneticilerinde aranan özellikler üzerinde durulur.

b) Karahanlı, Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu Devletlerinin teşkilat yapısı şematik olarak verilir.


1.4. Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar.

a) Osmanlı Devleti'nin yönetim yapısına değinilir.

b) Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışında uygulanan veraset sistemindeki değişim örneklerle açıklanır.

c) Tanzimat öncesi, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde yönetim anlayışında meydana gelen değişimlere değinilir.


1.5. Osmanlı Devleti'nin teşkilat yapısını kavrar.

Merkezî teşkilat, taşra teşkilatı ve askerî teşkilatın temel özellikleri ile tarihî süreçte ortaya çıkan değişiklikler üzerinde durulur.

1.6. Yeni Türk devletinde yönetim anlayışında meydana gelen değişimi siyasi açıdan değerlendirir.

a) Ulus devlet yapısına geçiş süreci sebepleriyle açıklanır.

b) Saltanatın kaldırılma gerekçeleri ele alınır.

c) I ve II. Meclisin milletvekili yapısı ve halkı temsil etme gücü günümüzle ilişkilendirilerek verilir.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt