5.Ünite: Küreselleşen Dünya Kazanım Ve Açıklamaları (2 Saatlik)

5.Ünite: Küreselleşen Dünya Kazanım Ve Açıklamaları (2 Saatlik)
Tarih Öğretmeni Çevrimdışı

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
13 Şub 2021
4,738
1
553
113
Türkiye
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
5. ÜNİTE: KÜRESELLEŞEN DÜNYA KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (2 SAATLİK)

5.1. SSCB'nin dağılması ile Türk Cumhuriyetleri'nin kuruluşunu ilişkilendirir.


SSCB'nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Özbekistan,

Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan) harita üzerinde gösterilerek Türk tarihi açısından etkileri üzerinde durulur. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri'nin günümüzdeki ilişkileri Orta Asya, Hazar bölgesi ve Kafkasya'daki imkân ve fırsatların değerlendirilmesi açısından ele alınır.


5.2. Küreselleşme Dönemi'nde Avrupa'da meydana gelen siyasi gelişmeleri açıklar.

a) Doğu Avrupa ülkelerindeki yönetim değişikliklerine ve Doğu-Batı Almanya'nın birleşmesine değinilir.

b) Yugoslavya'nın dağılması, Kosova ile Bosna-Hersek'in Sırbistan tarafından işgali, işgal esnasında kültürel mirasın yok edilmesi ve Boşnaklara karşı uygulanan soykırım üzerinde durulur.

c) Küresel güçlerin ve uluslararası örgütlerin Bosna-Hersek'in işgaline karşı tutumlarına yer verilir.


5.3. Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan'da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar.

a) Filistin'deki işgalin bölge politikalarının oluşumundaki rolü ve küresel güçlerin bu politikalara etkileri üzerinde durulur.

b) 1990 ve 2003 Körfez Savaşları ve Irak'ın işgaline değinilir.

c) Orta Doğu'daki su sorununun bölge siyasetine etkisi üzerinde durulur.


5.4. Küreselleşen dünyadaki ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeleri örneklerle açıklar.

a) 1980 sonrasında ABD ve Avrupa'da uygulanan neo-liberal ekonomik politikalara ve bu politikaların dünyaya yansımalarına değinilir.

b) Uydu ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin insan hayatına etkisi üzerinde durulur.

c) Sağlık alanındaki gelişmelere (organ nakli, kök hücre ve DNA çalışmaları) değinilir.


5.5. Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknolojik gelişmeler açısından değerlendirir.

a) Türkiye'nin, mülteci sorununa yaklaşımı ile diğer ülkelerin bu soruna yaklaşımlarının karşılaştırılması ele alınır.

b) Dünyadaki siber tehditlere değinilir ve siber güvenlik eğitiminin önemi vurgulanır.

c) Sosyal medyanın yükselişinin toplum üzerindeki etkisi vurgulanır.


5.6. 1990 sonrası Türk dış politikasındaki gelişmeleri açıklar.

a) Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu'da izlediği politikalar ve bu politikaların sonuçları üzerinde durulur.

b) Irak ve Suriye'deki siyasi-sosyal gelişmelerin bölgeye ve Türkiye'ye etkileri üzerinde durulur. Türkiye ve Avrupa Birliği ile diğer ülkelerin, Irak ve Suriye'den Türkiye ve Avrupa'ya yapılan göçlere yönelik yaklaşımları ve politikaları ele alınır.

c) Başta ABD ve Rusya olmak üzere küresel güçlerin terör örgütlerinin ortaya çıkışındaki rolleri ve kendi ülkeleri dışında meydana gelen terör eylemleri (PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetleri) karşısındaki tavırları Irak ve Suriye'de yaşanılanlarla ilişkilendirilerek incelenir.


5.7. 1990 sonrası Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeleri açıklar.

a) 1990-2017 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen başlıca ekonomik gelişmelere kısaca değinilir.

b) 2013 gezi parkı olaylarının arkasında yer alan iç ve dış güçlerin amaç ve hedefleri ile bu olayların Türkiye'ye etkileri üzerinde durulur

c) FETÖ'nün amaç ve hedefleri ile bu yapılanmanın 17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimlerindeki rolleri ele alınır.

ç) Türkiye'deki bilimsel ve teknolojik gelişmelere (Türksat, Anka, Hürkuş, Göktürk, Altay) kısaca değinilir. 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt