Konu Anlatımı Oğuz Göçleri ve Anadolu Anadolu’nun Türkleşme Sürecini Hızlandıran Etkenler

1. ÜNİTE

OĞUZ GÖÇLERİ VE ANADOLU

ANADOLU’NUN TÜRKLEŞME SÜRECİNİ HIZLANDIRAN ETKENLER :

• VI ve VII. yüzyıllarda Sasani ile Bizans imparatorlukları arasındaki mücadelelerin Anadolu coğrafyası için tam bir yıkım olmuş olması

• Bizans İmparatorluğunun, içerde de sık sık imparator değişikliklerine gitmesi

• Bizans’ta, devlet düzeninin bozulması ve halkın devlete olan güveninin kalmaması
• Selçukluların Bizansın imparator değişikliklerinde istedikleri yardımları yaparak bazı şehir ve bölgeleri ele geçirmesi
• Bizansın, zaten zor durumda olan halktan daha fazla vergi toplamaya başlaması
• Bizansın vergi sistemindeki adaletsizlik
• Bizans’ın kötü yönetimi ve yer yer baş gösteren isyanların, halkı daha da perişan etmesi
• Tekfurların (Bizans valileri) halka her türlü zulmü yapması

• Bizans idaresinden bıkan halkların, Selçuklu akınlarına direnmemesi
• Doğu Anadolu’nun nüfusunun aralıklarla süren savaşlar, yönetimin baskısı ve salgın hastalıklar nedeniyle oldukça azalması
• Halkın, Bizans’ın adaletsiz idaresi nedeniyle Türklere karşı Bizans İmparatorluğu’nun yanında yer almaması
• Bizans’ın Ortodoks mezhebini dayatmasının ve Rumlaştırma politikasının halkı Bizanslılardan daha da uzaklaştırmış olması
• Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasıNOT: Bu dönemde Anadolu’da; Rumlar ve Ermenilerle birlikte Süryaniler, Araplar ve Türkler bulunmaktadır
NOT: Anadolu XII. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından Türkiye olarak anılmaya başlanmıştır. İbn-i Batuta, 1330’lu yıllarda gezdiği Anadolu’da yoğun Türk nüfusunu gördükten sonra Anadolu için Türkiye ülkesi, Türkiye toprağı anlamında “Berrü’t-Türkiyye el-Ma‘rûf bi Bilâdi’r-Rûm” ifadelerini kullanır.

 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt