Konu Anlatımı Osmanlı Devleti’nin XVII. Yüzyılda Karşılaştığı Stratejik Tehditler

Konu Anlatımı Osmanlı Devleti’nin XVII. Yüzyılda Karşılaştığı Stratejik Tehditler
Talebe Çevrimdışı

Talebe

Yönetici
Veliaht
14 Şub 2021
4,025
14,586
113
Meslek - Branş
Öğretmen - Tarih

OSMANLI DEVLETİ’NİN XVII. YÜZYILDA KARŞILAŞTIĞI STRATEJİK TEHDİTLER


A) LEHİSTAN İLE İLİŞKİLER
• Osmanlı Devleti’nin XVI ve XVII. yüzyıllarda Avusturya, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ve Rusya ile mücadele ettiği dönemde Lehistan, tampon bölge konumundaydı.

TAMPON DEVLET : Coğrafi olarak iki güçlü ve birbirine husumet besleyen devletin arasında kurulan göreli olarak daha küçük ve güçsüz devletlere denir

• Lehistan’ın, Osmanlı Devleti’nin himayesinde bulunan Eflak, Boğdan ve Erdel’in iç işlerine müdahalesi ve Osmanlı topraklarına saldırılar düzenleyen Kazakları koruması üzerine II. Osman 1621’de Hotin Seferine çıkmış ancak kesin bir sonuç alamamıştır. ( Yeniçerilerin disiplinsizlikleri)
• Lehistan 1672’de Osmanlı Devleti’nin himayesindeki Ukrayna’ya saldırdı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, Lehistan’a sefer düzenledi. Kamaniçe Kalesi ele geçirilince Bucaş Antlaşması imzalandı.
• Bucaş Antlaşması ile Osmanlı Batıda en geniş sınırlarına ulaştı

B) VENEDİK İLE İLİŞKİLER
• Fatih döneminde Akdeniz ticaretini geliştirmek ve kendisine karşı ittifak kurmasını önlemek için Venedik’e ilk ticari ayrıcalıklar verildi
• 1645’de Girit’e yerleşen Malta ve diğer Hristiyan deniz korsanlarının Türk ticaret ve hac gemilerine zarar vermesi üzerine Girit adası kuşatıldı
• 1669’da Kandiye kalesi alındı
• Girit adasının 1669’da yani 24 yılda ancak alınabilmesi Osmanlı donanmasının eski gücünde olmadığının göstergesi kabul edilir.

C) OSMANLI-MALTA İLİŞKİLERİ
• Malta, Akdeniz’in ortasında doğu-batı yönündeki geçiş noktasını koruyan özel konumlu bir adadır
• Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522 yılında Rodos Adası’nı alması nedeniyle buradaki şovalyeler Malta Adası’na yerleşmiştir.
• Bu dönemde Malta ve Tunus, Hristiyanlığın iki önemli uç karakolu durumuna gelmişlerdir
• Malta 1565’te kuşatılmış ancak alınamamıştır
• Avrupalı devletler Malta’ya büyük destek vermişlerdir
• Turgut Reis şehit olmuştur

D) OSMANLI-RUSYA İLİŞKİLERİ
• Rusya’nın güçlenmeye başlaması XVI. Yüzyılın başlarında gerçekleşti.
• Gittikçe güçlenen Rusya, varlığını sürdürebilmek için sıcak denizlere inmek zorundaydı.
• Karadenizin ve Ukraynanın Osmanlıya ait olması nedeniyle amacına ulaşmakta zorlandı
• Osmanlı ile girdiği ilk rekabette amacına ulaşamadı
• Bahçesaray(Çehrin) Antlaşması ilk Osmanlı- Rus Antlaşmasıdır

E) OSMANLI-AVUSTURYA İLİŞKİLERİ
• Avusturya, Avrupa’nın geneline hükmeden güçlü Habsburg Hanedanı’nın yönetim merkezî konumundaydı.
• Avusturya’nın XVII ve XVIII. yüzyıldaki dış politikasında Avrupa Kıtası’nda Habsburg monarşisini egemen kılmak, Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan kovmak ve ardından Balkan ülkelerini aralarında
paylaşmak için Rusya ile işbirliği yapmak vardı.

II. VİYANA KUŞATMASI 1683
• Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa paşa Osmanlı padişahı IV. Mehmet’i Viyananın alınabileceği konusunda ikna etti.
• Merzifonluya göre Viyana alınırsa Osmanlı eski gücüne kavuşabilecekti
• Gerekli ittifaklar yapıldı ancak Kırım Hanlığı Lehistan birliklerinin toprakları üzerinden geçerek Osmanlıya arkadan saldırmasına engel olamadı
• Osmanlı iki ateş arasında kalarak bozguna uğradı
• Merzifonlu idam edildi
• Avrupalı devletler arasında Osmanlının Avrupadan atılabileceği görüşü güçlendi
• Bu amaçla Kutsal İttifak denilen birliği kurdular
• Kutsal İttifakı kıran devletler AVUSTURYA,VENEDİK,MALTA, RUSYA VE LEHİSTAN’DIR
• 16 yıl süren savaşlar sonucunda Osmanlı barış istedi
• Salankamen ve Zenta yenilgileri önemlidir

KARLOFÇA ANTLAŞMASI (1699)
• Osmanlı, Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanan antlaşmadır
• Osmanlı Devleti’nin Batı’da bu kadar büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk antlaşmadır.
• Avrupa, Osmanlı Devleti’ne karşı savunmadan saldırıya geçti.
• Türklerin Avrupa’da ilerleyişi durdu ve geri çekiliş başladı (1921 Sakarya Zaferi’ne kadar).
• Lehistan’a Podolya, Venedik’e Mora ve Dalmaçya Kıyıları, Avusturya’ya Macaristan verildi.
• Avusturya Osmanlı topraklarında yaşayan Katoliklere mezhep özgürlüğü verilmesi ile ilgili madde ile Osmanlının iç işlerine karışma fırsatı buldu
• Osmanlı bu antlaşma ile birlikte isteklerini dikte ettiren bir devlet olmaktan çıkmış ve masabaşı diplomasisi ile tanışmıştır
• Osmanlıda Bürokrasi ön plana çıkmış, Reis-ül Küttap’ın (dış işlerinden sorumlu divan üyesi) önemi artarak sadrazamlığa kadar yükselmiştir.KONJONKTÜREL İTTİFAK:
Bir devletin içinde bulunduğu dönemin durum ve şartlarını menfaatleri doğrultusunda gözeterek kurduğu dostluk ilişkilerine denir.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt