efendi

 1. Tarih Öğretmeni

  Ahmed Mithat Efendi

  Ahmed Mithat Efendi Devrinin büyük gazetecisi. İkinci Abdülhamid Han zamanında yazdığı romanlar ve yazılarla ün kazanmıştır. Ahmed Mithat Efendi 1844 yılında İstanbul’un Tophane semtinde doğdu. Babasını 5-6 yaşlarındayken kaybetti. Çocukluğu ve gençliği sıkıntılar içinde geçti. Bir ara Mısır...
 2. Tarih Öğretmeni

  Ahmed Resmî Efendi

  Ahmed Resmî Efendi Osmanlı devlet adamlarından ve tarihçi. 1700 senesinde Girit’te doğdu. Tahsilini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi. Reisülküttablardan Mustafa Efendinin yanında yetişti ve daha sonra onun damadı oldu. Öğretimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi. Sırasıyla Selanik...
 3. Tarih Öğretmeni

  Ali Haydar Efendi

  Ali Haydar Efendi Son devir Osmanlı hukuk alimi ve devlet adamı. Gürcüzade Mehmed Emin Efendinin oğludur. 1853 senesinde Batum’da doğdu. 1935 senesinde İstanbul’da vefat etti. İlk tahsilini doğum yeri olan Batum’da gördükten sonra İstanbul’a geldi. Hünkar imamı Hafız Reşid Efendiden okudu...
 4. Tarih Öğretmeni

  Cemaleddin Efendi

  Cemaleddin Efendi Osmanlı Devleti’nin yüz yedinci şeyhülislâmıdır. İsmi, Mehmed Cemâleddîn’dir. Babası, Tedkikât-ı Şer’iyye Meclisi reisi Kazasker Hâlid Efendi, dedesi ise Kazasker Yûsuf Efendidir. Annesi, Abdülmecid Han devri kazaskerlerinden Hacı Mehmed Sa’îd Efendinin kızıdır. 1848 (H.1264)...
 5. Tarih Öğretmeni

  Ebüssuud Efendi

  Ebüssuud Efendi On altıncı asrın meşhûr Osmanlı âlimlerinden. On üçüncü Osmanlı şeyhülislâmıdır. Tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlimdi. İsmi, Ahmed bin Muhammed’dir. Ebüssü’ûd el-İmâdî ismiyle meşhur olup, Hoca Çelebi adıyla da tanınmıştır. 1490 (H.896) senesinde İskilip’te doğdu. 1574...
 6. Tarih Öğretmeni

  Hâlet Efendi

  Hâlet Efendi Osmanlı devlet adamlarından. 1760 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Said’dir. Hâlet Efendi denmekle meşhur oldu. Kırımlı Kâdı Hüseyin Efendi’nin oğludur. Hâlet Efendi, Şeyhülislâm Şerif Efendinin yanında yetişti. Bir müddet Atâullah Efendinin sonra da rikâb-ı hümâyun...
 7. Tarih Öğretmeni

  Devlet-Siyaset Adamı Vânî Muhammed Efendi

  Vânî Muhammed Efendi Osmanlı âlim ve devlet adamlarından. Van civârındaki Hoşap Kasabasında yetişti. Fâzıl Ahmed Paşa, 1661 yılında Van’dan İstanbul’a getirdi. Kısa zamanda yaptığı vaaz ve güzel konuşmalarıyla tanındı. Sadrâzam Fâzıl Ahmed Paşa vâsıtasıyla, Sultan Dördüncü Mehmed’e tanıtılarak...
 8. Gerçek_Tarihçi

  Karakin Pastırmacıyan Efendi

  KARAKİN PASTIRMACIYAN KİMDİR Karakin Pastırmacıyan Efendi ya da Armen Garo (9 Şubat 1872 - 23 Mart 1923), Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak) liderlerinden, 1896 Osmanlı Banaksı Baskını elebaşısı, 1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusan Erzurum üyesi, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti'nin ABD...
 9. Gerçek_Tarihçi

  Kaçatur Pastırmacıyan Efendi

  KAÇATUR PASTIRMACIYAN EFENDİ Kaçatur Pastırmacıyan Erzurum'da dünyaya gelir. Erzurum'da halk arasında Pastırmacı" lakabıyla tanınır. Ermenilerin bağımsızlık elde ederek, tarihte kurmuş oldukları Ermeni Devletleri'nin yaşadığı bölgelerde, Doğu Anadolu ve Kafkasya'da, yeniden bir Ermeni Devleti...
 10. Tarih Öğretmeni

  Veliaht Yusuf İzzeddin Efendi

  Yusuf İzzeddin Efendi Son devir Osmanlı veliahtlarından. 1857’de İstanbul’da doğdu. Sultan Abdülaziz Hanın büyük oğludur. Sarayda özel öğrenim görerek yetiştirildi. 1867’de henüz 10 yaşındayken babasıyla birlikte Avrupa seyahatine katıldı. 1876 yılında Sultan Abdülaziz Hanın tahttan indirilip...
Geri
Üst Alt