Ermeni Sorunu

Ermeni Sorunu
18 Kasım 1993 tarihli Le Monde gazetesinde iki gazetecinin “Türkler neden Ermeni soykırımını kabul etmeği reddediyorlar?” sorusuna Bernard Lewis’in verdiği cevap “Ermenilerin tarih versiyonu mu demek istiyorsunuz? Türkiye’de bir yandan Rusların ilerlemesi, öte yandan bağımsızlıklarını elde etmek...
Cevaplar
0
Görüntüleme
306
I. İnönü Muharebesi’nden sonra Public Ledger – Philadelphia’dan Amerikalı gazeteci Clanence K. Streit ile yaptığı 26 Şubat 1921 tarihli söyleşide, Harb-i Umumi sırasındaki Ermeni Tehciri hakkında Ankara Hükümeti’nin resmi görüşü sorulduğunda Mustafa Kemal şu yanıtı verir: Rus ordusu 1915’te...
Cevaplar
0
Görüntüleme
144
Yüzyılların millet-i sadıkası, Fransız mekteplerinde yeni yetme gençlerin sarhoşluğuyla; yüzyıllardan beri Türkistan'ı parçalama siyaseti güden ve 18. yüzyldan itibaren hedefini Türkiye'ye çeviren Rusların baştan çıkarmasıyla; diğer devletlerin şımartmasıyla (en son ABD'nin buna çanak tuttu)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
120
Yurtiçi ve dışında 160 kişiyle röportaj gerçekleştirilmiş, Ermeni Meselesi'yle ilgili 13 ülkede çekilmiş, 10 bine yakın yazılı arşiv taranmış ve görsellenmiş. Sarı Gelin toplam 45 kişiden oluşan bir ekibin ürünü... Ayrıntılı bilgi için bkz...
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
Ermeni Sorunu 1878 Berlin Antlaşması'ndan sonra İngiltere ve Rusya'nın çıkarları doğrultusunda, Ermeni ayaklanmaları başladı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca Ruslar, ülkelerinden getirdikleri Ermeni birliklerini Doğu Anadolu'da kullandılar. Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ermeniler de Rusların...
Cevaplar
0
Görüntüleme
166
Türk Tarih Kurumu tarafından, ”Ermenilerin Osmanlı Devletine İsyanı, Terör ve Propaganda” faaliyetleri hakkında yeni bilgi ve belgelerden faydalanılarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 7 bölümden oluşan belgesel hazırlanmıştır. 1. Bölüm: 1915 Terör ve İsyan 2. Bölüm: 1915 Tehcir ve İskân 3...
Cevaplar
0
Görüntüleme
143

En iyi kaynaklar

Üst