medrese

 1. Tarih Öğretmeni

  Kahtı Rical (Kaht-ı Ricâl)

  Kahtı Rical (Kaht-ı Ricâl) Bir ülkede, büyük devlet ve siyaset adamları ile âlimlerin bulunmaması, yetişmemesi. Osmanlı Devleti'nde bilhassa Tanzimat'tan sonra “kaht-ı rical” tabiri çok kullanılmıştır. Devlet adamlarının yetişmemesi, âlimlerin çok azalması, devletin yıkılış sebeplerinden...
 2. Talebe

  Müderris

  Müderris : Medresede ders veren hoca.
 3. Talebe

  Medrese

  MEDRESELER Medrese; basit tanımı ile islami bilgilerin verildiği öğretim kurumlarıdır.Bu kurumlar da daha sonraları dini ilimlerin yanı sıra akli (pozitif) bilimlerinden verilmeye başlanmştır.Ancak her zaman esas alınan ve önemsenen dini ilimler olmuştur.Medreselerde ders verenlere müderris...
Geri
Üst Alt