Mustafa Kemal'in Dilinden Tehcir (1 Görüntüleyen)

Mustafa Kemal'in Dilinden Tehcir
I. İnönü Muharebesi’nden sonra Public Ledger – Philadelphia’dan Amerikalı gazeteci Clanence K. Streit ile yaptığı 26 Şubat 1921 tarihli söyleşide, Harb-i Umumi sırasındaki Ermeni Tehciri hakkında Ankara Hükümeti’nin resmi görüşü sorulduğunda Mustafa Kemal şu yanıtı verir:

Rus ordusu 1915’te bize karşı büyük taarruzunu başlattığı bir sırada, o zaman Çarlığın hizmetinde bulunan Taşnak Ermeni Komitesi, askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni ahalisini isyan ettirmişti. Düşmanın sayı ve malzeme üstünlüğü karşısında çekilmeye mecbur kaldığımız için, kendimizi daima iki ateş arasında kalmış gibi görüyorduk. İkmal ve yaralı konvoylarımız acımasız şekilde katlediliyor, gerimizdeki köprüler ve yollar tahrip ediliyor ve Türk köylerinde terör hüküm sürdürülüyordu.

Bu cinayetleri işleyen ve saflarına eli silah tutabilen bütün Ermenileri katan çeteler, silah, cephane ve iaşe ikmallerini, bazı büyük devletlerin daha sulh zamanından beri kendilerine kapitülasyonların bahşettiği dokunulmazlıklardan bilistifade ve maksada matuf [amaca yönelik] olarak büyük stoklar husule getirmeye muvaffak oldukları Ermeni köylerinden yapıyorlardı.

İngiltere’nin, sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak İrlanda’ya reva gördüğü muameleye hemen hemen kayıtsız bir şekilde bakan dünya efkârı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz.

Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olurlardı.

Not: Farklı makale ve internet sayfalarında denk geldiğim bu röportajın, Amerikalı gazeteci olan Clarence K. Streit'ın notları ve fotoğraflarından yola çıkılarak Heath W. Lowry tarafından kaleme alınan Bilinmeyen Türkler isimli eserde geçtiği -213. sayfa- belirtilmektedir.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt