Neler yeni
Lonca : Osmanlı’da aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkarların örgütlenerek kurduğu meslek organizasyonuna verilen isimdir.
Cevaplar
2
Görüntüleme
264
Lağımcı Ocağı -------------------------------------------------------------------------------- Osmanlı saray teşkilatında Kapıkulu ocaklarından köprü yapmak veya tamir etmek, düşman tarafından yapılmış lağımları etkisiz hale getirmek, kaleleri uçurmak veya gedikler meydana getirmek yolları...
Cevaplar
1
Görüntüleme
302
Levend -------------------------------------------------------------------------------- Delikanlı, boylu-boslu, yakışıklı, yiğit, çevik gibi anlamlara gelen ve çoğulu Levendat olan kelime, bir çeşit kara ve deniz askerlerini ifade eder. Bunlar, Donanma ve Kara levendleri olmak üzere ikiye...
Cevaplar
1
Görüntüleme
320
Lala -------------------------------------------------------------------------------- Yetiştirici, bakıcı veya eğitici anlamındadır. Osmanlılarda, saray içinde itibarlı olanların, ileri gelenlerin veya varlıklı kişilerin çocuklarını yetiştirmek için tuttukları, kişiye verilen addır...
Cevaplar
1
Görüntüleme
270
Luftwaffe ("Hava ordusu"): II. Dünya Savaşı' nda Alman Hava kuvvetlerini anlatmak için kullanılan sözcük.
Cevaplar
0
Görüntüleme
139
Liberalizm : Ferdi hürriyetleri konu alan ekonomik ve siyasi görüş. Liberal Demokrasi.
Cevaplar
1
Görüntüleme
234
Lale (Lâle) Devri -------------------------------------------------------------- Türkiye târihinde Pasarofça Antlaşması ile Sultan Üçüncü Ahmed Han'ın tahttan indirilmesi (1730) arasındaki dönem Lâle Devri, Osmanlı Sultanı Üçüncü Ahmed Han (1703-1730) ve Vezir-i âzam Nevşehirli Damad İbrahim...
Cevaplar
1
Görüntüleme
309
LEJYONER MÖ. 1200 yılında İtalya topraklarına inen İtalikların ve Etrüsklerin MÖ. 753 yılında kurdukları Roma şehrinin ilk askerleri. Zamanının en disiplinli ordusu olması nedeniyle girdikleri birçok savaşta sayıca üstün olan düsmanlarına karşı sayısız başarılar elde eden lejyonerler, özellikle...
Cevaplar
0
Görüntüleme
200
Pişmiş toprak,taş yada mermer gibi maddelerden yapılan, içine ölünün yerleştirildiği sanduka.kenarları kagir,üstü kapak taşlarıyla örtülüdür. Yapısı ölünün statüsüne göre değişir, dış kısımları muhtelis kabarmalarla resimlenir, kurşun dökümle kaplı olanları da mevcuttur. Önceleri yakılan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
150
Lejyon: Fransız piyade birliği. Yabancılardan oluşan askerî birlik.
Cevaplar
0
Görüntüleme
157
Londra Konferansı 1. İnönü Savaşı'ndan sonra aralarında anlaşmazlıklar başlayan İtilaf Devletleri, Fransa ve İtalya'nın baskısıyla Londra'da biraraya gelerek Sevr Barışı'nın koşullarını biraz hafifleterek Türk halkına kabul ettirmek amacıyla 23 Şubat-12 Mart 1921 tarihleri arasında...
Cevaplar
0
Görüntüleme
354
Locarno Antlaşmaları Fransa'nın Almanya'yı zayıf tutmak için izlemiş olduğu tamirat borçları politikası dolayısiyle, Versay'ın hemen ertesinden itibaren bir gerginlik ve zorlama devresine giren Fransız-Alman münasebetleri, ancak, 1925 Ekimi'nde imzalanan Locarno Antlaşmaları ile bir karşılıklı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
158

En iyi kaynaklar

Üst Alt