4.Ünite: Yumuşama Dönemi Ve Sonrası Kazanım ve Açıklamaları (2 Saatlik)

4.ÜNİTE: YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (2 SAATLİK)

4.1. Yumuşama Dönemi'nde ortaya çıkan siyasi ve askeri gelişmeleri değerlendirir.


a) Yumuşama kavramı üzerinde durulur.

b) Küresel aktörler ve yerel güçlerin izlediği politikalar ile bu politikaların yol açtığı bölgesel savaşlar (Küba Buhranı, Keşmir Sorunu, Vietnam Savaşı ve Afganistan'ın işgali) üzerinde durulur.

c) Bağlantısızlar Hareketi'nin oluşum amacı üzerinde durulur.


4.2. Küresel güçlerin, enerji kaynakları üzerindeki rekabetinin Orta Doğu'daki siyasi gelişmelere etkilerini açıklar.

a) Yumuşama Dönemi'nden günümüze dünyadaki enerji kaynaklarının dağılımı ve tüketimine değinilir.

b) Arap-İsrail savaşlarının, sebep ve sonuçları bölgedeki ABD-SSCB rekabeti ile ilişkilendirilerek ele alınır.

c) İslam Konferansı Teşkilatı'nın kuruluş amacı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na dönüşümüne değinilir.

ç) İran-Irak Savaşı'nın sebep ve sonuçları ile küresel güçlerin bu süreçteki rollerine değinilir.


4.3. Yumuşama Dönemi'nde dünyadaki ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeleri değerlendirir.

a) Bu dönemde dünya ticaret hacmindeki değişim üzerinde durulur.

b) ABD'deki ırkçılık hareketine karşı tepkilere (Afro-Amerikan Sivil Hareketi, Malcolm X ve 1968 Meksika Olimpiyatlarında Siyah Eldivenler) değinilir.

c) 1968 Kuşağının ortaya çıkışı ile öğrenci ve işçi hareketlerine yer verilir.

ç) Askerî teknolojinin gelişimi ve uzay çalışmalarının uluslararası ilişkilere etkisi üzerinde durulur.


4.4. Yumuşama Dönemi Türk Dış Politikası'nı etkileyen gelişmeleri açıklar.

a) Türk-Amerikan ve Türk-SSCB ilişkilerine değinilir.

b) Kıbrıs Barış Harekâtı ile harekâtın sonrasında Türkiye'ye karşı uygulanan ambargonun ülke ekonomisindeki olumsuz etkileri üzerinde durularak ABD ve Avrupa devletlerinin Türkiye'ye yönelik tutumlarına değinilir.

c) Ermeni diasporasının Türkiye'ye yönelik itham ve iddiaları ile diasporanın Türkiye'ye karşı izlediği politikada büyük güçlerin etkisi üzerinde durulur. Bunlara karşı Türkiye'nin izlediği politikalar vurgulanır.


4.5. Yumuşama Dönemi'nde Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyokültürel gelişmeleri değerlendirir.

a) Türkiye'deki ekonomik sorunlara ve yurt dışına çalışmaya giden gurbetçilerin sosyoekonomik yapıya olan etkilerine değinilir.

b) 12 Mart Askerî Muhtırası, 12 Eylül Askerî Darbesi ve bu darbenin arka planındaki iç/dış faktörlerin Türkiye'nin siyasi ve sosyoekonomik hayatına etkileri üzerinde durulur.


4.6. 1980'li yıllarda Türkiye'deki iç ve dış gelişmeleri açıklar.

Siyasi alandaki liberalleşme politikalarına (siyasi yasakların kaldırılması, Türk-Amerikan ilişkileri ve siyasette sivilleşme) ve gerekçelerine değinilir.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt