4.Ünite: Yumuşama Dönemi ve Sonrası Kazanım ve Açıklamaları (4 Saatlik)

4.ÜNİTE: YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (4 SAATLİK)

4.1. Yumuşama Dönemi'nde ortaya çıkan siyasi ve askerî gelişmeleri değerlendirir.


a) Yumuşama kavramı üzerinde durulur.

b) Kruşçev ile Kennedy buluşmasının bloklar arası ilişkilere etkisine değinilir.

c) Küresel aktörler ve yerel güçlerin izlediği politikalar ile bu politikaların yol açtığı bölgesel savaşlar (Küba Buhranı, Keşmir Sorunu, Vietnam Savaşı ve Afganistan'ın işgali) üzerinde durulur. ç) Bağlantısızlar Hareketi'nin oluşum amacı üzerinde durulur.


4.2. Küresel güçlerin, enerji kaynakları üzerindeki rekabetinin Orta Doğu'daki siyasi gelişmelere etkilerini açıklar.

a) Yumuşama Dönemi'nden günümüze dünyadaki enerji kaynaklarının dağılımı ve tüketimine değinilir.

b) Arap-İsrail Savaşlarının sebep ve sonuçları, bölgedeki ABD-SSCB rekabeti ile ilişkilendirilerek ele alınır.

c) 1973 petrol krizinin sebep-sonuçları ve gelişmiş ekonomiler üzerindeki etkileri üzerinde durulur. ç) Camp David Antlaşması üzerinde durulur.

d) İslam Konferansı Teşkilatı'nın kuruluş amacı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na dönüşümüne değinilir.

e) İran-Irak Savaşı'nın ortaya çıkması ve gelişmesinde küresel güçlerin oynadığı rollere değinilir.


4.3. Yumuşama Dönemi'nde dünyadaki ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeleri değerlendirir.

a) Bu dönemde dünya ticaret hacmindeki değişim üzerinde durulur.

b) Ticaretteki arz-talep dengesinin reklamcılık sektörü üzerindeki etkisine değinilir.

c) ABD'deki ırkçılık hareketine karşı tepkilere (Afro-Amerikan Sivil Hareketi, Malcolm X ve 1968 Meksika Olimpiyatlarında Siyah Eldivenler) değinilir.

ç) 1968 Kuşağı'nın ortaya çıkışı ile öğrenci ve işçi hareketlerine yer verilir.

d) Dünyada toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın hakları sorunlarına değinilir.

e) Sanat, spor ve müzikte uluslararası şöhrete sahip kişilerin toplumlara etkisine değinilir.

f) Askeri teknolojinin gelişimi ve uzay çalışmalarının uluslararası ilişkilere etkisi üzerinde durulur.


4.4. Yumuşama Dönemi Türk dış politikasını etkileyen gelişmeleri açıklar.

a) Türk-Amerikan ve Türk-SSCB ilişkilerine değinilir.

b) Ege Adaları, Kıta Sahanlığı ve FIR Hattı ile Batı Trakya Türklerinin sorunlarının günümüzdeki Türk- Yunan ilişkilerine etkileri üzerinde durulur.

c) Kıbrıs Barış Harekâtı ile harekâtın sonrasında Türkiye'ye karşı uygulanan ambargonun ülke ekonomisindeki olumsuz etkileri üzerinde durularak ABD ve Avrupa devletlerinin Türkiye'ye yönelik tutumlarına değinilir.

ç) Ermeni diasporasının Türkiye'ye yönelik itham ve iddiaları ile diasporanın Türkiye'ye karşı izlediği politikada büyük güçlerin etkisi üzerinde durulur. Bunlara karşı Türkiye'nin izlediği politikalar vurgulanır.


4.5. Yumuşama Dönemi'nde Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyokültürel gelişmeleri değerlendirir.

a) Türkiye'deki ekonomik sorunlara ve yurt dışına çalışmaya giden gurbetçilerin sosyoekonomik yapıya olan etkilerine değinilir.

b) Dönemin düşünce dünyasına ilişkin farklı bakış açılarını içeren örnek metinlerden alıntılara yer verilir.

c) 12 Mart Askerî Muhtırası, 12 Eylül Askerî Darbesi ve bu darbenin arka planındaki iç/dış faktörlerin, Türkiye'nin siyasi ve sosyoekonomik hayatına etkileri üzerinde durulur.

ç) Beyaz Cam adı verilen televizyonun Türkiye'de yayın hayatına girmesi ve yaygınlaşmasının toplumsal hayat üzerindeki etkilerine değinilir.

d) Köyden kente göçe ve beraberinde getirdiği sonuçlara değinilerek göçün sosyal hayatta meydana getirdiği değişimler vurgulanır.

e) 1970-1980 yılları arasında kültür ve sanat alanlarında Türkiye'de meydana gelen gelişmelere kısaca değinilir.


4.6. 1980'li yıllarda Türkiye'deki iç ve dış gelişmeleri açıklar.

a) 1980-1990 döneminde Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler üzerinde kısaca durulur.

b) Siyasi alandaki liberalleşme politikalarıa (siyasi yasakların kaldırılması, Türk-Amerikan ilişkileri ve siyasette sivilleşme) ve gerekçelerine değinilir.

c) Ertuğrul Fırkateyni ile başlayan Türk-Japon ilişkilerinin günümüze kadar olan gelişimi ele alınır.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt