Ders Notu Konu Anlatımı Çin Medeniyeti (2 Görüntüleyen)

Ders Notu Konu Anlatımı Çin Medeniyeti
Çin Medeniyeti

- Çinliler; barut, pusula, kâğıt ve matbaayı icat etmiştir.

- Galileo’dan (Galilo) önce güneş lekeleri konusunda bilgi vermişlerdir.

- Günümüzde de kullanılan geleneksel tıbbın tedavi yöntemleri olan masaj ve akupunkturu kullanmışlardır.
 
İLGİLİ KONULAR

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
3 yıl 11 gün
Konular
25
Mesajlar
4,828
Çözümler
1
Tepkime puanı
373
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
ÇİN MEDENİYETİ

Çin Medeniyeti, Asya'nın güneydoğusunda yer alan ve birçok kavmin kaynaşarak meydana getirmiş oldukları köklü bir medeniyettir.

Çin'in tarihi M.Ö. 2400 yıllarına kadar uzanmakla birlikte ilk yazılı belgeleri M.Ö 1500'lerde görülmüştür.

İlkçağ'da genelde feodal yapıya sahip olan Çin'in en güçlü şahsı imparator olup güneşin oğlu olarak anılırdı.

Madenlerin az oluşu Çin'de toprak işçiliğini geliştirmiştir.

Halk, soylular, köylüler ve köleler olmak üzere üçe ayrılmıştır. Dini inançlarından dolayı yerleşik hayata geçen Çinli'ler, porselen, ipek, barut, matbaa, pusula, kağıt, mürekkep gibi önemli buluşlarla dünyaya hizmet etmişlerdir.

Dini inanış bakımından Konfiçyüs, Tao gibi düşünürler Çin'de derin izler bırakmıştır. Daha sonra Konfiçyüs düşüncesi din felsefesi haline gelerek siyasi ve ahlaki hayatta da etkili olmuştur.

Türk tarihiyle ilgili ilk belgeler Çin'de bulunmuş Türkleri durdurmak amacıyla meşhur Çin Seddini inşa etmişlerdir.
 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
3 yıl 11 gün
Konular
25
Mesajlar
4,828
Çözümler
1
Tepkime puanı
373
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
Çin Medeniyeti : Çin'in tarihi Yontma Taş Devri'nde başlamıştır. Şensi ve Kansu'da Türk kültürü etkili olmuştur. Tunguz, Moğol, Türk ve Tibet kültürleri Çin'de etkili olmuştur.

Çin'de egemen olan dinlerin başında, Taoizm, Konfüçyüsçülük ve Budizm gelir. İpek üretimi sayesinde İpek yolu gelişti.

Çinliler Çin yazısını kullandılar.

M.Ö. XI' yy'da mürekkep kullandılar.

M.Ö. 105'li yıllarda kağıdı icat ettiler.

M.S. 650'de matbaayı kullandılar.
 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
3 yıl 11 gün
Konular
25
Mesajlar
4,828
Çözümler
1
Tepkime puanı
373
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
ÇİN UYGARLIĞI

Uygarlık, Sarı ve Gökırmak çevresinde gelişmiştir.

Merkezi Devlet Kuzey Çindeki derebeyliklerin Çou Hanedanı tarafından birleştirilmesi sonucu kurulmuştur.

Ülke toprakları feodal beylikler arasında paylaştırılmıştır. Bu feodal beyler içerisinde en güçlü olanı ülkede egemenliğini ele geçirerek merkezi birliği sağlamıştır. Bu durum Çin siyasi tarihinde hanedanların öne çıkmasına neden olmuştur.

Çin uygarlığı teknik buluşlarıyla tanınır. Bunlar kağıt, matbaa, ipekli dokumacılık, pusula ve barut. Çinliler bu buluşlarıyla dünya kültürüne ve ekonomisine katkıda bulunmuşlardır. Çin porselen ürünleri ve ipekli dokumaları dünyada aranan önemli eşyalardan olmuştur.

Hun ve Tibet saldırılarına karşı Çin seddini yapmışlardır.

Çin'de yetişen Konfiçyüs ile Lou–Çe siyasi fikirleriyle tanınırlar. Konfiçyüs önemli bir felsefecidir. Çin'de eşitilği, adaleti ve iyiliği savunmuştur.

 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
3 yıl 11 gün
Konular
25
Mesajlar
4,828
Çözümler
1
Tepkime puanı
373
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
ÇİN MEDENİYETİ

Çin, coğrafi bakımdan Asya'nın en doğusunda yer almasına rağmen bu uzaklık orada büyük bir uygarlık kurulmasını engellememiştir.

Çin uygarlığı, Çin'in yerli halkı ile Orta Asya ve Hint'ten göç edenler tarafından oluşturulmuştur. Çin'de kurulan devletlerin tarihleri M. Ö. 2400 yıllarına kadar uzanmakla beraber, ilk yazılı belgeler M.Ö.1500'lü yıllara aittir.

Çin'in batı ve kuzeyinde büyük coğrafi engeller olmadığı için bölge pek çok dış işgale açık olmuştur. Bu nedenle yapımına M.Ö. 221 'de başlanan ve eklemelerle sonuçta 2400 km. uzunluğa erişen Çin Seddi yapılmıştır. Çin Seddi, Hun Türklerinin saldırılarına karşı yapılmıştır. Buna rağmen akınları durduramamışlardır. Türkleri daha çok hile, entrika gibi yollarla yıpratmaya çalışmışlardır.

Çin, İlkçağ'da genelde feodal bir yapıya sahipti. İçlerinde en güçlüsü imparator sayılırdı, imparator olan kişi "güneşin oğlu" adıyla anılır ve böylece ona bir kutsallık verilirdi. Çin, sülalelerle yönetilirdi.

İlk çağlarda birçok önemli buluş Çin'de ortaya çıkmıştır. Pusula, barut, baskı tekniği, ipekten kâğıt yapılması, porselen ilk kez Çin'de ortaya çıkmıştır. M.Ö. 1500'lü yıllarda yakarıdan aşağıya doğru yazılan çivi yazısını kullanmaya başlamışlardır. Doğu dünyasının en eski yazısı olan bu yazı sayesinde Orta Asya hakkında bilinen ilk yazılı bilgilere kavuşulmuştur.

Çin'de başlıca geçim kaynakları tarım ve ticarettir. Ticaret için batıya açılma siyaseti izlenmiş, fakat Türkler nedeniyle bu başarılamamıştır.

Türk - Çin mücadelesi yüzyıllar boyu devam etmiştir. İpek yolu ve Orta Asya hakimiyeti bu mücadelenin temel nedenidir. Çin'in devamlı batıya yönelmesi 751 Talas Savaşı ile durdurulmuştur.Bu tarihten sonra Çin, içine dönük pasif bir politika izlemeye başlamıştır.

Din bakımından Konfüçyüs, Lao-Çe, Tao gibi düşünürler önemli etkiler bırakmıştır. Budizm, Hindistan'da çıkmasına rağmen Çin'de daha çok yayılmıştır.

Askerlik bakımından Türklerden etkilenen Çin Medeniyeti, doğuya göç eden Türklerin yerleşik hayata geçmesine katkıda bulunmuştur.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt