Konu Özeti Konu Anlatımı Ege Medeniyeti
Tarih Öğretmeni Çevrimdışı

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
13 Şub 2021
4,735
1
555
113
Türkiye
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
EGE MEDENİYETİ

Yunanistan, Makedonya, Trakya ile Anadolu'nun batı ve güneybatısını içine alan toprakların tamamına "Ege Havzası" denir. Burada oluşan uygarlığa da "Ege Uygarlığı"adı verilmiştir.

Ege Uygarlığı başlıca üç kısma ayrılır:

1. Girit

2. Miken

3. Yunan1. GİRİT MEDENİYETİ

Ege'nin en eski Medeniyeti Girit'tir. Mimaride oldukça gelişen Girit Medeniyeti'nde, ilk uygarlık Cilalı Taş Devri'yle başmıştır. En önemli eserleri saraylardır. Saraylar şehrin merkezinde olup etrafında üç dört katlı evler bulunmaktaydı. Bu sarayların en güzel örneği 20 bin metrekarelik alana kurulmuş olan Knossos sarayıdır.

– Dini inanışta Anadolu medeniyetlerinden etkilenmişlerdir.

– Ekonomide; balıkçılık, avcılık ve tarımla uğraşmışlar, deniz ticaretine büyük önem vermişlerdir.

– Seramik yapımında ilerlemişlerdir.

Girit'e önce Akalar sonra da Dorlar saldırarak bu medeniyete son vermişlerdir.

2. MİKEN MEDENİYETİ

M.Ö 2000 yıllarında bölgeye gelerek, Girit Medeniyeti'nin etkisinde kalan Akalar'ın kurmuş oldukları medeniyettir. Mikenler'in yapmış oldukları savaşlara Homeros'un İlya'da destanında rastlamaktayız. Akalar Girit şehrini ele geçirdikten sonra Akdeniz ticaretinde de söz sahibi oldular M.Ö 1200 yıllarında Dorlar tarafından yıkılmışlardır.

En önemli sanat eserleri Şatolar ve Kuyu mezarlarıdır.

Giritten sonra Akdenizin en güçlü deniz ticaretini gerçekleştirmişlerdir.3. YUNAN MEDENİYETİ

M.Ö 1200 yıllarında Dorlar'ın Yunanistan'ı işgal etmesiyle Polis adını vermiş oldukları şehir devletleri kuruldu. Bunların en önemlileri Atina, Isparta, Korint ve Tebai'dir.

Yunanistan'ın;

– Topraklarının küçük ve engebeli olması

– Ticaret ve sanayinin gelişmesi

– Hammadde ve pazar arayışı

İçerisinde olması, Yunanlılar'ın denizciliğe önem vererek Akdeniz ve Karadeniz'de koloniler kurmasına neden olmuştur. Bunların önemlileri boğazlarda Kadıköy, İstanbul, Karadeniz'de Giresun ve Trabzon, Akdeniz'de ise Bingazi'dir.

Yunan Şehir Devletleri:

a) Isparta


Dorlar'ın Yunanistan'ı işgal ettikten sonra kurmuş oldukları devlettir. Çok sert yönetimi olan Isparta şehir devletinin başında başlangıçta bir, sonraları ise iki kral bulunuyordu. Kralın yetkilerini kısıtlayan İhtiyar ve Halk Meclisi vardı.

Isparta'da halk üç sınıfa ayrılmıştır.

– Isparta topraklarını aralarında paylaşan Isparta'lı soylular,

– Hür, fakat askeri ve siyasi bakımdan Isparta'lılara bağlı tüccar, işçi ve köylülerden oluşan Periökler

– Hiçbir hakkı olmayan köleler

Isparta şehrinde doğan çocuk sağlam ise annesinden alınır. Sıkı bir eğitimden geçirildikten sonra orduya kaydedilirdi.

b) Atina

Yunanistan'ın doğusundaki Attik yarımadasında kurulmuştur. Toprakları verimsiz olduğundan denizcilikle uğraşmışlardır. Önceleri krallıkla yönetilirken sonraları kralın görevleri dokuz Arhon arasında paylaştırılmıştır. Ayrıca soyluların ve halkın oluşturmuş olduğu iki ayrı meclisleri vardı. Atina'da giderek zenginleşmeye başlayan tüccar ve zanaatkarlar köylünün topraklarını satın almışlardır, köylüler borçlarını ödeyemeyince de köle durumuna düşmüşlerdir. Bu durum onların ayaklanmalarına neden olmuş, bunun sonucunda mücadeleleri sona erdirmek için bazı yasalar çıkmıştır.

Drakon Kanunları: Soyluların haklarını koruyan ceza kanunları çıkardı. Bunun üzerine halk yeniden ayaklandı.

Solon Kanunları: Drakon'a göre daha ılımlıdır. Önce köylülerin bütün borçlarını bağışlayarak topraklarını geri vermiştir. Ayrıca halkı zenginliklerine göre sınıflara ayırarak Dörtyüzler Meclisini kurmuştur. Fakat bu kanunlar sınıf mücadelelerini sona erdirememiştir.

Klistenes Kanunları: Klistenes'in çıkarmış olduğu kanunlar Yunan halkını nisbeten eşit hale getirmiş asillik ve zenginlikten doğan sınıf ayrıcalıklarına son vererek Yunanistan'da demokrasinin temellerinin atılmasını sağlamıştır.

– Yunan medeniyetinin tarihteki en önemli özelliği ilk demokrasi örneğinin uygulanmış olmasıdır.

Çok tanrılı dine inanan Yunanlar tanrılarının insan gibi Olimpos Dağı'nda oturduklarına inanarak onlar için spor, müzik şiir yarışmaları düzenlerlerdi. Bunlara Olimpiyat adı verilmiştir.

Bilim alanında da büyük ilerlemeler kaydeden Yunanlılar'da felsefede Sokrates, Eflatun, Aristo edebiyatta Homeros önemli düşünür ve yazarlardır.

Yunanlılar, Fenikeliler'den almış oldukları alfabeyi yeniden düzenleyerek Yunan alfabesini oluşturmuşlardır.
 
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt