padişah

 1. Tarih Öğretmeni

  Padişah

  Padişah Osmanlı Devleti'nde hükümdara verilen en meşhur unvan. On dördüncü ve on beşinci asırlarda Osmanlı hükümdarları, İslâmî bir niteliği olan sultan unvanı ile beraber, örfî hükümdarlık (töre) sıfatlarını ifade eden resmî unvan olarak “bey” ve “han”, kullandılar. Osman Gazi ve Orhan...
 2. Tarih Öğretmeni

  Mecidiye (Mecidî) Nişanı

  Mecidiye (Mecidî) Nişanı Sultan Abdülmecid Han'ın (1823-1861) 1851’de çıkardığı nişan, mecidî nişanı. Asıl adı “mecidî nişanı” olmasına rağmen halk arasında mecidiye nişanı adıyla anılmaktadır. Mecidiye nişanının beş rütbesi vardı. Birinci rütbesinden 50, ikinci rütbesinden 150, üçüncü...
 3. Tarih Öğretmeni

  Kadınefendi

  Kadınefendi Osmanlı Devleti saray teşkilâtında, padişah hanımlığına yükselen kadınlara, 17. asırdan sonra verilen unvan. Kadınefendi unvanı yerine, 16. asırda, “haseki” tabiri kullanılıyordu. Erken devirlerde ve daha önce Türk-İslâm devletlerinde kullanılan “hatun” kelimesi ise, Osmanlılarda...
 4. Talebe

  Konu Özeti Konu Anlatımı Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Ali Osman

  6.2. PADİŞAH, HANEDAN VE KANUNNAME-İ ALİ OSMAN - Osmanlılarda devlet düzeni, otoritenin karar birliğine ve saltanatın dokunulmazlık inancına dayanırdı. -Ülkenin ve devletin tek sahibi padişahtır. -Osmanlı siyasi hayatında bütünlüğün ve istikrarın devam etmesi ancak bu prensibin korunmasıyla...
Üst Alt