Mısır Uygarlığı (1 Görüntüleyen)

Mısır Uygarlığı
MISIR UYGARLIĞI

Uygarlık Nil deltası ile Nil nehri çevresinde gelişmiştir.

Mısır uygarlığı daha çok Mısır'da yaşayanlarca geliştirilmiştir.

Şehir devletlerinin birleşmesiyle ilk merkezi devlet kurulabilmiştir. Bu devlet dünya tarihindeki ilk merkezi devlettir.

Devletin başında firavun adı verilen krallar bulunurdu. Firavunlar tanrı kraldı. Yetkileri sınırsızdı. Bu nedenle devletin siyasi yapısı teoraktik monarşi idi.

Firavunlar ülkeyi "nom" adı verilen vilayetlere bölerek yönetmişlerdir ve buralara valiler atamışlardır. Amaç merkezi otoriteyi sağlamaktı.

Ekonomi tarıma dayanmıştır. Vergiler tarım ürünlerinden oluşmuştur.

Ülke yönetiminde firavuna, vezir, asiller, rahipler, askerler ve katipler yardımcı olmuştur.

Köylüler ile köleler, asillerin, rahiplerin ve askerlerin topraklarında çalışmışlardır. Şehirliler ise ticaret ve sanatla uğraşmışlardır.

Mısır'da yaşayanlar birden çok tanrıya inanmışlardır. En büyük tanrı güneş tanrısı idi. Ölümden sonra hayatın devamına inanmışlardır. Bu inanış şekli mumyacılıkta, eczacılıkta, tıpta, mimaride, resimde ve heykelcilikte önemli gelişmeleri sağlamıştır.

Not: Tıp biliminin temel bilgileri Mısırda ortaya konmuştur.

Aritmetikde, Geometride ve astrolojide önemli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.

Hiyeroglif denilen yazının yanısıra hiyeratik ve demotik denilen yazı türlerini geliştirildi.

Firavun IV. Amenofis zamanında "Aton" adı verilen bir din ortaya çıkmıştır. Tek tanrılı bir dine benzeyen bu inanış, isyanlar nedeniyle Mısır'da yaygınlaşmıştır.

Kuzey Suriye'nin verimli topraklarını almak için Hititliler Kadeş Savaşını yapmışlardır. (M. Ö. 1280) Tarihin ilk büyük meydan savaşı sayılan bu savaşta taraflar birbirlerine kesin üstünlük sağlayamamıştır. Daha sonra taraflar Kadeş Antlaşmasını yapmışlardır. (M. Ö.1295) Bu antlaşma tarihin ilk yazılı antlaşmasıdır.
 
İLGİLİ KONULAR

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt