Neler yeni

Eski Çağ Tarihi Araştırmaları Yazıları

Eski Çağ Tarihi Araştırmaları Yazıları
ANADOLU UYGARLIKLARI Yaplan arkeolojik araştırmalar Anadoluda tarih öncesi dönemlerin yaşandığını göstermiştir. Başlıca örnekler şunlardır: Yontma Taş Çağıyla ilgili buluntular, Antalya Karain ve Beldibi mağaralarında çıkarılmıştr. Cilalı Taş Çağıyla ilgili buluntular. Konya, Çatalhöyük...
Cevaplar
0
Görüntüleme
107
FENİKELİLER Eskiçağ'da günümüzdeki Suriye kıyılarında yaşayan Sami kökenli bir halktır Fenikeliler. M.Ö. II. binyılın sonundaki savaşlardan sonra sağ kalan kalanların soyundan gelen Fenikeliler, günümüzde Akka'dan Cebeli'ye kadar uzanan dar kıyı şeridinde, başlıcaları Arados, Bybios, Sayda...
Cevaplar
1
Görüntüleme
164
İRAN UYGARLIKLARI MEDLER İran'ın batısı ile G.D. Anadolu arasında kalan dağlık ve yaylalık bölgede yaşamışlardır. Bölgenin koşulları gereği hayvancılıkla geçinmişlerdir. Babillilerle ittifak yapıp Asur devletini yıktılar. Böylece Mezopotamya'da toprak kazandılar. Anadolu'ya egemen olmak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
91
MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI SÜMERLER Konuştukları dilin filolojik yapısı ile bıraktıkları eserler Sümerlerin Orta Asya kökenli olduğunu ortaya koymuştur. Güney Mezopotamya'ya yerleşen Sümerler sulama kanalları ve barajlar yaparak yaşadıkları toprağı tarıma elverişli hale getirmişlerdir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
89
MISIR UYGARLIĞI Uygarlık Nil deltası ile Nil nehri çevresinde gelişmiştir. Mısır uygarlığı daha çok Mısır'da yaşayanlarca geliştirilmiştir. Şehir devletlerinin birleşmesiyle ilk merkezi devlet kurulabilmiştir. Bu devlet dünya tarihindeki ilk merkezi devlettir. Devletin başında firavun adı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
83
HİNT UYGARLIĞI İlk uygarlık İndus nehri dolaylarında doğmuştur. M.Ö. 1200'lerde Hindistan'a gelen ari kavimler egemenliklerini kurmak için Kast Sistemi denilen bir tabakalaşma hareketini gerçekleştirmişlerdir. Bu tabakalaşmada aşağıdaki sınıflar ortaya çıkmıştır. Brahmanlar: rahipler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
83
ÇİN UYGARLIĞI Uygarlık, Sarı ve Gökırmak çevresinde gelişmiştir. Merkezi Devlet Kuzey Çindeki derebeyliklerin Çou Hanedanı tarafından birleştirilmesi sonucu kurulmuştur. Ülke toprakları feodal beylikler arasında paylaştırılmıştır. Bu feodal beyler içerisinde en güçlü olanı ülkede egemenliğini...
Cevaplar
0
Görüntüleme
97
ODYSSEIA Truva savaşından sonra yurduna dönmek için çabalayıp duran Odysseus'un başından geçenler ve onun eve dönüşü sırasında, yurdu Ithakea'da yaşananların anlatımı diyebiliriz. Odysseia hakkında vurgulanması gereken en önemli şey, bir destandan çok; kurgusu ve anlatım tarzıyla, bir romana...
Cevaplar
0
Görüntüleme
125
MİNOS UYGARLIĞI M.Ö. yaklaşık 2500'den başlayarak Girit'te, yazının geliştirilmesiyle ve yazılı taşların yaygın kullanımıyla dikkati çeken bir uygarlık ortaya çıkarak gelişmeye başladı. Kyklades adalarında ve Yunanistan yarımadasında (özellikle de Lerna) da, büyük bir olasılıkla yazı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
140
MYKENAİ UYGARLIĞI Yakın döneme kadar arkeologlar, Thera'daki yerleşme merkezlerinin M.Ö. yaklaşık 1500 yıllarındaki bir yanardağ püskürmesi sonucunda lavlar altında kaldıklarını düşünüyorlardı. Ama gelişmiş tarih belirleme teknikleri sayesinde, söz konuşu püskürmenin M.Ö.1628'e doğru...
Cevaplar
0
Görüntüleme
106
YUNAN MEDENİYETİ YUNAN TARİHİ İlk olarak M.Ö. VII. binyilda yerleşilen, o tarihten başlanarak artarda göç dalgalarına uğrayan Yunanistan topraklarına, M.Ö. II. binyıl başlarında, ilk Hint-Avrupalı istilacılar (ilk Helenler ya da Akhalar) yerleştiler.M.Ö.1600'e doğru ortaya çıkan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
90
İbrani Medeniyeti M.Ö. 1500'lerde Filistin ve Lübnan dolaylarında yaşayan İbraniler, Sami Irkı'ndandırlar. Hz. Musa zamanında birlik haline geldiler. Devlet haline gelmeleri Hz. Davud zamanında oldu. En güçlü dönemler Hz. Süleyman zamanıdır. Hz. Süleyman'dan sonra İbrani Devleti, İsrail ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
138
ELAMLAR Genel Özellikleri: 1) Sami kökenlidirler. 2) Mezopotamya’nın güneydoğusunda (Aşağı Mezopotamya’da – İran’ın güney batısı ile Mezopotamya’nın doğusunda kalan dağlık bölgede) kurulmuş, fakat etkili bir uygarlık oluşturamamışlardır. 3) Başkentleri Sus’tur. 4) Elamlılar, Sümerler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
117
ASUR İMPARATORLUĞU Hareketli, güçlü, aynı zamanda da acımasız ve kan dökücü bir halk olan Asurlular, korkunç savaşlarla büyük zaferler kazandılar. Asur ordusu çok iyi örgütlenmişti. Mızraklı askerler ve okçular, örme zırhlar giyerlerdi; savaş arabaları çok çabuk yer değiştirebiliyordu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
135
BABİL KRALLIĞI Sami ırkından olan Babilliler, M.Ö.2050'ye doğru Babil ("Tanrının kapısı") kentine yerleşip, daha sonra Kaidelileri ve Sümerlerin dışındaki yerli halk ile Sami karışımından oluşan Asurluları egemenlikleri altına aldılar. Çok geçmeden, birbirinden güçlü hükümdarlarıyla, Babil'i...
Cevaplar
0
Görüntüleme
135
AKADLAR Sümerler, M.Ö.2350'de, Suriye'den gelen, Sargon l yönetimindeki Sami ırkından Akkadların egemenliği altına girdiler. Mızrak, ok ve yay gibi silahları bulunan hareketli savaş taktikleri geliştirmiş olan çöl kökenli bu savaşçılar, uzun kargılı, büyük kalkanlı, ağır ve hantal Sümer...
Cevaplar
0
Görüntüleme
98
SÜMERLER M.Ö. IV. binyıla doğru, henüz çorak olan bölgeye Sümerler yerleştiler. Kökenleri bilinmeyen, ama Mezopotamya'ya doğudan geldikleri sanılan Sümerler, ırmak kıyılarındaki bataklık bölgeleri kurutup, güzel ve verimli bahçelere dönüştürdüler. Hurma, vb. meyve ağaçları diktiler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
124
MISIR MEDENİYETİ MISIR HANEDANLIK DÖNEMLERİ I HANEDANLAR ÖNCESİ M.Ö. 3100 dolayları II ERKEN HANEDANLIK DÖNEMİ M.Ö. 2950-2575 III ESKİ KRALLIK DÖNEMİ M.Ö. 2575-2150 IV İLK ARA DÖNEM M.Ö. 2125-1975 VORTA KRALLIK DÖNEMİ M.Ö. 1975-1640 VI İKINCİ ARA DÖNEM M.Ö. 1630-1520 VII YENİ KRALLIK...
Cevaplar
0
Görüntüleme
108
LİDYA UYGARLIĞI (M.Ö. 700-300) Batı Anadolu’da Gediz ve Küçük Menderes yörelerinde oturan bu halkın nereden geldiği kesin olarak belirlenememiştir. Antik dönem yazarları onların güneydeki Karyalılar ile kuzeydeki Mysialılar ve Frigler ile akraba olduklarını söylerler. Hint-Avrupa karakterli...
Cevaplar
0
Görüntüleme
107
URARTU DEVLETİ Urartu Devletinin Kurulduğu Yer Urartu Devleti, Doğu Anadolu, sıra dağlarının birbirine çok fazla yaklaşıp sıklaştığı ve aynı zamanda doğuya gidildikçe yükseltilerinin artığı, arızalı bir bölgede kurulmuştur. Bugünkü Doğu Anadolu’dan daha geniş bir arazisi vardı. Yüksek...
Cevaplar
0
Görüntüleme
91

En iyi kaynaklar

Üst Alt