Eski Çağ Tarihi Araştırmaları Yazıları

Eski Çağ Tarihi Araştırmaları Yazıları
ODYSSEIA Truva savaşından sonra yurduna dönmek için çabalayıp duran Odysseus'un başından geçenler ve onun eve dönüşü sırasında, yurdu Ithakea'da yaşananların anlatımı diyebiliriz. Odysseia hakkında vurgulanması gereken en önemli şey, bir destandan çok; kurgusu ve anlatım tarzıyla, bir romana...
Cevaplar
0
Görüntüleme
33
MİNOS UYGARLIĞI M.Ö. yaklaşık 2500'den başlayarak Girit'te, yazının geliştirilmesiyle ve yazılı taşların yaygın kullanımıyla dikkati çeken bir uygarlık ortaya çıkarak gelişmeye başladı. Kyklades adalarında ve Yunanistan yarımadasında (özellikle de Lerna) da, büyük bir olasılıkla yazı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
32
MYKENAİ UYGARLIĞI Yakın döneme kadar arkeologlar, Thera'daki yerleşme merkezlerinin M.Ö. yaklaşık 1500 yıllarındaki bir yanardağ püskürmesi sonucunda lavlar altında kaldıklarını düşünüyorlardı. Ama gelişmiş tarih belirleme teknikleri sayesinde, söz konuşu püskürmenin M.Ö.1628'e doğru...
Cevaplar
0
Görüntüleme
30
YUNAN MEDENİYETİ YUNAN TARİHİ İlk olarak M.Ö. VII. binyilda yerleşilen, o tarihten başlanarak artarda göç dalgalarına uğrayan Yunanistan topraklarına, M.Ö. II. binyıl başlarında, ilk Hint-Avrupalı istilacılar (ilk Helenler ya da Akhalar) yerleştiler.M.Ö.1600'e doğru ortaya çıkan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
31
İbrani Medeniyeti M.Ö. 1500'lerde Filistin ve Lübnan dolaylarında yaşayan İbraniler, Sami Irkı'ndandırlar. Hz. Musa zamanında birlik haline geldiler. Devlet haline gelmeleri Hz. Davud zamanında oldu. En güçlü dönemler Hz. Süleyman zamanıdır. Hz. Süleyman'dan sonra İbrani Devleti, İsrail ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
73
ELAMLAR Genel Özellikleri: 1) Sami kökenlidirler. 2) Mezopotamya’nın güneydoğusunda (Aşağı Mezopotamya’da – İran’ın güney batısı ile Mezopotamya’nın doğusunda kalan dağlık bölgede) kurulmuş, fakat etkili bir uygarlık oluşturamamışlardır. 3) Başkentleri Sus’tur. 4) Elamlılar, Sümerler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
63
ASUR İMPARATORLUĞU Hareketli, güçlü, aynı zamanda da acımasız ve kan dökücü bir halk olan Asurlular, korkunç savaşlarla büyük zaferler kazandılar. Asur ordusu çok iyi örgütlenmişti. Mızraklı askerler ve okçular, örme zırhlar giyerlerdi; savaş arabaları çok çabuk yer değiştirebiliyordu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
62
BABİL KRALLIĞI Sami ırkından olan Babilliler, M.Ö.2050'ye doğru Babil ("Tanrının kapısı") kentine yerleşip, daha sonra Kaidelileri ve Sümerlerin dışındaki yerli halk ile Sami karışımından oluşan Asurluları egemenlikleri altına aldılar. Çok geçmeden, birbirinden güçlü hükümdarlarıyla, Babil'i...
Cevaplar
0
Görüntüleme
64
AKADLAR Sümerler, M.Ö.2350'de, Suriye'den gelen, Sargon l yönetimindeki Sami ırkından Akkadların egemenliği altına girdiler. Mızrak, ok ve yay gibi silahları bulunan hareketli savaş taktikleri geliştirmiş olan çöl kökenli bu savaşçılar, uzun kargılı, büyük kalkanlı, ağır ve hantal Sümer...
Cevaplar
0
Görüntüleme
49
SÜMERLER M.Ö. IV. binyıla doğru, henüz çorak olan bölgeye Sümerler yerleştiler. Kökenleri bilinmeyen, ama Mezopotamya'ya doğudan geldikleri sanılan Sümerler, ırmak kıyılarındaki bataklık bölgeleri kurutup, güzel ve verimli bahçelere dönüştürdüler. Hurma, vb. meyve ağaçları diktiler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
49
MISIR MEDENİYETİ MISIR HANEDANLIK DÖNEMLERİ I HANEDANLAR ÖNCESİ M.Ö. 3100 dolayları II ERKEN HANEDANLIK DÖNEMİ M.Ö. 2950-2575 III ESKİ KRALLIK DÖNEMİ M.Ö. 2575-2150 IV İLK ARA DÖNEM M.Ö. 2125-1975 VORTA KRALLIK DÖNEMİ M.Ö. 1975-1640 VI İKINCİ ARA DÖNEM M.Ö. 1630-1520 VII YENİ KRALLIK...
Cevaplar
0
Görüntüleme
49
LİDYA UYGARLIĞI (M.Ö. 700-300) Batı Anadolu’da Gediz ve Küçük Menderes yörelerinde oturan bu halkın nereden geldiği kesin olarak belirlenememiştir. Antik dönem yazarları onların güneydeki Karyalılar ile kuzeydeki Mysialılar ve Frigler ile akraba olduklarını söylerler. Hint-Avrupa karakterli...
Cevaplar
0
Görüntüleme
42
URARTU DEVLETİ Urartu Devletinin Kurulduğu Yer Urartu Devleti, Doğu Anadolu, sıra dağlarının birbirine çok fazla yaklaşıp sıklaştığı ve aynı zamanda doğuya gidildikçe yükseltilerinin artığı, arızalı bir bölgede kurulmuştur. Bugünkü Doğu Anadolu’dan daha geniş bir arazisi vardı. Yüksek...
Cevaplar
0
Görüntüleme
42
FRİG DEVLETİ (MÖ. 750-300) KURULDUKLARI BÖLGE Başkent Gordion. Phryg ülkesi Ankara, Afyon ve Eskişehir'in tümünü, Konya, Isparta ve Burdur illerinin kuzey, Kütahya'nın ise doğu bölümünü kapsamaktaydı. Doğuda Kappadokia (Doğu kaynaklarında Tabal ve Kaşku ülkeleri), sonraları Galatia...
Cevaplar
0
Görüntüleme
45
HİTİT MEDENİYETİ HİTİTLER Hititler ile ilgili bilgilerimiz daha bu yüzyılın başlarına dayanır. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar, Hititlerin tarih içindeki konumu bilinmiyordu. Gerçi Mısır metinleri ve Tevrat bir kavimden söz ediyordu ama bu kavmin Anadolu kökenli olabileceği kimsenin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
46
FENİKELİLER Eskiçağ'da günümüzdeki Suriye kıyılarında yaşayan Sami kökenli bir halktır Fenikeliler. M.Ö. II. binyılın sonundaki savaşlardan sonra sağ kalan kalanların soyundan gelen Fenikeliler, günümüzde Akka'dan Cebeli'ye kadar uzanan dar kıyı şeridinde, başlıcaları Arados, Bybios, Sayda...
Cevaplar
0
Görüntüleme
41

En iyi kaynaklar

Üst